Egy szép születésnap

2024-03-22 | Helyi dolgok
Budaörs nyugalmazott plébánosát, Varga János atyát, aki Budaörs díszpolgára is, március 17-én köszöntötték tisztelői szolgálati helyén, a katolikus templomban. Felidézzük az elhangzott köszöntő beszédet.

Kedves Hívek!

Engedjétek meg, hogy először felétek forduljak. Kölcsönzöm a jól ismert dal egy sorát, mely így hangzik: Adj egy percet az életedből! Talán, ha másfél percre is sikeredik mondandóm, akkor sem lesz elvesztegetett idő.

Kedves János Atya!

87 évvel ezelőtt egy szegény földműves családban megszületett egy kisgyermek. Biztosak lehetünk abban, hogy Te erre nem is emlékszel, de ami ezután következett, azt az időt nem az elmúlással, hanem az eltöltéssel, megtöltéssel gazdagítottad.
Hálásak vagyunk az életedért és benne a munkádért. Vihartépett világunkban és benne a vihartépett egyházunkban ahhoz a maradékhoz ragaszkodsz és benne munkálkodsz, melyet XVI. Benedek pápa, Joseph Ratzinger bíborosként 1969-ben az egyházról fogalmazott meg: „A papokat hamarosan szociális munkásokká degradálják, a hit üzenetét politikai vízióvá. Elveszni látszik minden, de megfelelő időben, a válság legdrámaibb szakaszában újjászületik az egyház. Kisebb lesz, szinte katakombai, de szentebb is. Többé nem azok egyháza lesz, akik a világnak akarnak megfelelni, hanem az Istenben és az ő Örök Törvényében hívők egyháza. Az újjászületés egy kis, látszólag jelenléktelen, de legyőzhetetlen, megtisztulási folyamaton átesett maradék munkája lesz. Így működik Isten. Egy kis nyáj ellenáll a gonosznak.”

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Budaörs A Mi Városunk Egyesület és nem utolsó sorban a Szent Márta Közösség nevében ÁLDOTT, BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KÍVÁNUNK! A következő 3 éves tervhez, mely a 90. éved betöltését jelenti, sok erőt és egészséget kívánunk!

Félegyházy-Megyesy Péter

Budaörs város méltató szövege a Díszpolgári Cím átadásakor:

(Varga János) Papi életpályáját 50 éve kezdte, dolgozott Győrött, Sopronban, Tatabányán és több mint tíz éve Budaörsön. Sokat tett azért, hogy a budaörsi egyházi épületek, emlékhelyek megújuljanak, így többek között sor került a katolikus iskola és óvoda felújítására, bővítésére, újjáépült a Kőhegyi és a Kálvária Kápolna.

Nagy szerepet vállalt a Római Katolikus templom orgonájának teljes restaurációjában és a Mindszenty-szobor felállításában.

Budaörsi tevékenysége során aktív szerepet vállalt a különböző egyházi rendezvényeken, valamint a Budaörsi Passió játékokban. Az ökumené előmozdítása érdekében jó kapcsolatot alakított ki és tart fenn társegyházakkal.

2011. júniusban tartotta Aranymiséjét, amely papi pályafutásának egyik legkiemelkedőbb állomása.

Hozzátesszük: Varga János atya 2000-ben érkezett Budaörsre plébánosnak, 2021-től van nyugállományban, de továbbra is aktívan résztvesz a papi munkában. A katolikus templom főoltárának teljes felújítását – amely lassan a végéhez közeledik – ő kezdeményezte és finanszírozza.

A Kötődések c. könyvsorozat I. kötete az atyával folytatott beszélgetéseket tartalmazza, Várhegyi István és Boross Nóra szerkesztésében. Mottója: ,,Mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok.”

Kívánjuk, hogy János atya még sokáig köztünk lehessen!

SzK

Megosztás