Június 30-án ülést tart Budaörs képviselő-testülete

2021-06-29 | Képviselőtestület
Természeti terület belterületbe vétele lakópark építése céljából (felháborító!), szemétszállítás ügye és - természetesen - a polgármester szokásos, magas összegű jutalma! Ismét nagyon keményen dolgozott?

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. napirendi pont: a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirendi pont: Beruházási célok módosítása

4. napirendi pont: Térfigyelő rendszerbővítés helyszíneinek kijelölése

5. napirendi pont: A BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚTON LÉVŐ 031 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN BELTERÜLETBE VONÁSA

6. napirendi pont: Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója a 2020. évről

7. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról

8. napirendi pont: Javaslat egyes önkormányzati bérlemények bérleti szerződéseinek módosítására

9. napirendi pont: Javaslat pályázat kiírására az iparosított technológiával épült lakóépületek villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatására

10. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 12153 helyrajzi számú közút önkormányzati tulajdonba vételéről

11. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 9451/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

12. napirendi pont: Döntés a 2520 hrsz-ú közterület (Cserebogár utca) egy részének értékesítéséről

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 8605/6 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

14. napirendi pont: Javaslat a KvKo Kft. bérleti szerződésének módosítására

15. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlanra vonatkozó, a Budaörsi Református Egyházközséggel kötött bérleti szerződés módosításáról

16. napirendi pont: Javaslat a 1036/34/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszinten található ingatlanra vonatkozó megállapodás megkötésére, ezzel egyidejűleg az ingatlan egy részének bérbe, valamint egy részének haszonkölcsönbe adására

17. napirendi pont: Javaslat Közművelődési megállapodás megkötésére a KözTér 18 Alapítvánnyal, valamint a Budaörs, Clementis L. u. 18. (145/1 hrsz.) és …… szám alatti ingatlanokra vonatkozóan megkötött használatba adási szerződés módosítására

18. napirendi pont: A Budaörsi Kézilabda Sport Kft. eseti támogatási kérelme

19. napirendi pont: BULÁKE és a Szent Benedek Gimnázium részére a városi sportcsarnok 2021. évi használatára vonatkozó kérelem elbírálása

20. napirendi pont: Gyógypedagógiai státusz bővítése a Kincskereső Óvodában

21. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménypótlékának meghatározásáról szóló 26/2020.(II.26.) ÖKT sz. határozat módosítása

22. napirendi pont: Budaörs Fesztivál programtervének jóváhagyása és támogatása

23. napirendi pont: Az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása

24. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi Munkaterve

25. napirendi pont: Tájékoztatás a Képviselő-testület működésének visszaállítására tekintettel a polgármester katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntéseiről

26. napirendi pont: A polgármester 2021. első félévi jutalma

27. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI: Döntés BTG Nonprofit Kft. illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos kérelméről

28. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI: BTG Közszolgáltatási szerződés VI. sz. módosítása

29. napirendi pont: Javaslat “Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre(zárt ülés)

30. napirendi pont: Döntés közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásáról – Budaörs Város távhőszolgáltatás ellátása (zárt ülés)

31. napirendi pont: Meghívó

32. napirendi pont: Sürgősségi:Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból történő kiválásról

33. napirendi pont: Sürgősségi:Döntés a 482/4 hrsz-ú „kivett árok” egy részének értékesítéséről és a 485 hrsz-ú ingatlan utcaszabályozásának végrehajtásáról

Megosztás