Karácsonyi hálaadás - a KÉSZ év végi közleménye

2019-12-16 | Budaörs
Jézus Krisztus születésnapja nemzetünk döntő többsége számára kiemelten fontos ünnep. A Krisztust követő ember a karácsony szép hagyományainak megélése által megtapasztalja a megtestesülés történelmi eseményében Isten emberszeretetét.

Az ünnep a megajándékozott emberből a hála és a köszönet őszinte szavait váltja ki, egyben alkalmat ad arra is, hogy átgondolja helyzetét.
Ha felfüggesztjük a közéleti, politikai és ideológiai vitákat és körülnézünk magunk körül, észrevesszük, hogy van miért hálát adnunk: nem kell háborúk, járványok, éhezés és nélkülözés borzalmaiban élnünk, nemzetünk gyarapszik, viszonylagos jólétben és biztonságban alakíthatjuk magunk és gyermekeink jövőjét, olyan környezetben, amely az egyén jogait és szabadságát garantálja. Látjuk azonban azt is, hogy sokan vannak körülöttünk, akik segítségre szorulnak, akikért mindent meg kell tennünk, akár lemondva saját kényelmünkről.
A keresztény ember meg tud elégedni a tisztességes életvitelét biztosító javakkal. A mindig többet, nagyobbat és drágábbat birtoklás vágya nem fér össze Krisztus tanításával, hiszen a boldogság alapja az erkölcsös megelégedettség és a segítségnyújtás, nem a szüntelen többre vágyás.
Jézus Krisztus születésének a Szentírásból megismerhető szerény körülményei arra irányítják figyelmünket, hogy megértsük a kizárólagos isteni és emberi értékek igazságát és azok érvényességét minden időben. Ezen értékek mellett egyénileg és közösségben kiállni és azokat megvédeni az igazi karácsonyi hálaadás.

Budapest, 2019. december 16.                a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöksége

Megosztás