Képviselő-testületi ülés lesz február 26-án

2020-02-24 | Képviselőtestület
2020. február 26-án, szerdán 8.30 órától napirenden a költségvetés. A Fidesz-KDNP képviselői hat módosító indítványt nyújtottak be.

A módosító indítványok által elérni kívánt célok:

Tanulók kiegészítő bérlettámogatása, 3 vagy több gyermeket nevelő családok részére
Budaörsi református templom építésének támogatása I. szakasz
Okospadok telepítése 3 db
Centenáriumi megemlékezések támogatása pályázat: Szent II. János Pál pápa születése, valamint Trianon emlékév programjaira
Budaörsi gazdapiac tetőszerkezetének, vizesblokk – kialakításának tervezése
Budaörsi székhelyű vagy telephelyű KKV-k működésének támogatására pályázat

A módosító indítványokról a költségvetés tárgyalásakor dönt a képviselő-testület a szerdai ülésen.

Előterjesztések és mellékletek elérhetőek ITT!

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

3. napirendi pont: Döntés a 2020. évi Intézményi céltartalék felszabadításáról

4. napirendi pont: Óvodapedagógusok illetménypótlékának megállapítása, határozat módosítás, valamint a 279/2015. (IX.23.) ÖKT számú határozat visszavonása
5. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Latinovits Szanház működéséről

6. napirendi pont: Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

7. napirendi pont: Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása teljes eljárásban – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

8. napirendi pont: Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról

9. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés megkötése a 2020-2025 időszakra

10. napirendi pont: Döntés 2020 évi energiabeszerzésről – közbeszerzési eljárás indításhoz felhatalmazás kérés

11. napirendi pont: A TÖRS Csatornamű Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása
12. napirendi pont: A HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 4153/133 helyrajzi számú ingatlanon található Buszvégállomásra vonatkozó üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról

14. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 4153/133 helyrajzi számú Buszvégállomáson lévő pihenőépületre vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyásáról

15. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 3079 helyrajzi számú „kivett árok” megnevezésű ingatlan 33 m² nagyságú területének értékesítéséről

16. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 819 helyrajzi számú, Széles u. 66. szám alatti telekingatlan vevőinek részletfizetési kérelméről

17. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Tűzkőhegyi utcában található, 9757 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás szerint 5794 m² területű, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

18. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 111 helyrajzi számú, természetben a Templom tér 13. szám alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 17. sz. alatti ingatlanban található önkormányzati tulajdonú 115/A/1 és 115/A/2 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítéséről

20. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 11354 hrsz-ú, Som utca végében található „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 322 m² nagyságú területére kiírt nyilvános pályázat elbírálásáról

21. napirendi pont: Döntés Budaörs Város Önkormányzatának a Budaörs-Vasútsor Utca Víziközmű Társulathoz történő csatlakozásról

22. napirendi pont: Döntés a 2685, 2686/1, 2687/1 és 2687/2 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Farkasréti úton található ingatlanok telekmegosztásáról, összevonásáról

23. napirendi pont: Javaslat a 3840/2 helyrajzi számú természetben Budaörs, Petőfi Sándor utca 52-2. szám alatt lévő ingatlan zártkörű pályázaton történő értékesítésére

24. napirendi pont: A Kamaraerdei Részönkormányzat javaslata a Kamaraerdei Közösségi Ház egyes helyiségeinek hasznosítására

25. napirendi pont: A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

26. napirendi pont: Javaslat a Közbeszerzési szabályzat módosítására

27. napirendi pont: Döntés Előminősített cégek jegyzékéről (2020/1)

28. napirendi pont: TÖRS Csatornamű Kft. „va” végelszámolásának lezárása

29. napirendi pont: Meghívó

30. napirendi pont: Módosító javaslat Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

31. napirendi pont: Módosító javaslat Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez (FIDESZ-KDNP)

32. napirendi pont: Sürgősségi indítvány: Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének használatba adásáró

 

Megosztás