Kocsma, bolt, bölcsőde, múzeum, ...?

2024-03-28 | Helyi dolgok
22 év után megszűnik a Régészeti Múzeum, az ok az épület rossz állapota. A kiállított tárgyak kisebb részét a Csiki Pihenőkertbe költöztetik, a nagyobb része pedig a Nemzeti Múzeumba kerül. Arról, hogy mi legyen az épülettel, még nem született döntés. (TV 2040, január 13.)

Mester Edit (régész és múzeumpedagógus, jogász, a Budaörsi Régészeti Gyűjtemény és a Csíki Pihenőpark alapító vezetője ) így búcsúzott az épülettől február 2-án:
Egy korszak lezárult a régészeti kiállításunk életében, átköltözünk a Csiki Pihenőkertbe (Budaörs, Virág u. 6.). Népszerű múzeumpedagógiai programjainkkal tavasztól már az erdei iskolánkban és a nyári táborainkban találkozhatnak. Fájó szívvel csomagolunk, de reméljük hamarosan egy új korszerűbb épületben rendezhetjük majd be Budaörs múltjának több ezer éves értékes kincseit.

Egy kis múltidézés a bölcsődei korszakból (a városi könyvtár anyagából):

 

Ez volt a múlt, nem tudjuk, mit hoz a jövő. Ez az épület mindenesetre – a régi gyógyszertárral együtt – Budaörs központi helyén áll. Ráadásul a múzeum falán helyezték el néhány éve a Budaörsi Csata emléktábláját.

Budaörs 2024-es költségvetéséből emelt összeg jut most a Régiségbuvár Egyesületnek, amely eddig is együttműködött a Régészeti Múzeummal. E szerint a Csiki Pihenőkertben is felújításokra van szükség.

18/2024. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Régiségbúvár Egyesület támogatási szerződésének módosítása tárgyában benyújtott kérelemről Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület támogatása tárgyban Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a) jóváhagyja a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel 2023. július 1. napján, a Csiki Pihenőkert felújítása tárgyában létrejött támogatási szerződés módosítását, melynek eredményeként a támogatott tevékenység és a támogatott összeg – további 9.000 eFt összeggel – módosul,
b) a szükséges kiegészítő forrást 9.000 eFt Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet általános tartalék terhére biztosítja,
c) felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.
d) felkéri a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

(budaörs.hu)

SzK

(Címkép: Mester Edit, fb)

Megosztás