Márton Áron, az "emberkatedrális"

2020-06-17 | Budaörs
Márton Áron püspök boldoggá és szentté avatási ügyének Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Kovács Gergely érsek a posztulátora, akit 2019. december 24-én nevezett ki Ferenc pápa a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség élére. Hivatalba lépésekor választott címere is hasonlít a nagy előd szimbólumaihoz.

Püspöki jelmondata: „Őáltala, ővele és őbenne.”

Jelmondata: „Non recuso laborem” (Nem futamodom meg a munkától)

Mindkét címerpajzs fő motívuma a hegytetőn álló fenyőfa, a növekvő Hold és a Nap, amely a székelyek jelképe, de egyházi jelkép is egyben: a Nap Krisztust, a Hold Máriát szimbolizálja, valamint mindkét fenyőn egy krisztogram látható.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Márton Áron püspökről a nagykárolyi születésű, Németországban elhunyt festőművész, Lukácsovits Magda készített három festményt. Azért olyan meghatóan hitelesek ezek a képek, mert a művésznő személyesen is találkozott a főpappal. A legismertebb portré megtekinthető a Gyulafehérvári Érsekség Arcképcsarnokában.

Készült egy olyan portré is, amelyen fején püspöksüveggel, kezében pásztorbottal áll, jobb kezét áldásra emelve, mögötte pedig a kedves szülőföld hegyei tornyosulnak. (főkép)Ez a festmény jelenik meg a PéterPál Kiadó nemrég forgalomba kerülő könyvújdonságnak hátsó borítóján is. Az Erdély sorozat részeként megjelent album „Emberkatedrális – Márton Áron és bölcsőhelye” címmel  a legendás püspök életét, elhivatottságát, Istenbe és az emberekbe vetett hitét mutatja be, kiemelve az erdélyi tájakhoz, az emberekhez és Csíkszentdomokoshoz, a szülőfaluhoz fűződő kapcsolatait, érzelmeit. (Az „Emberkatedrális” megnevezés Illyés Gyulától származik.)

A harmadik festmény egy bensőséges hangulatú, kisméretű portré, melyből emberség és mérhetetlen szeretet árad.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság a 2016. évet Márton Áron Emlékévvé nyilvánította.

Szaplonczay (Polgár) Marianne

 

Megosztás