A családi pótlék a gyermek születésétől kezdődően a tankötelezettség teljes időtartamára jár (ez ma a 16. év betöltését jelenti), illetve addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20. (sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23.) életévét. A családi pótlék összege három vagy több gyermek esetén 16 ezer forint gyermekenként.

Ha a szülő egyedülállóként neveli a gyermekeket, akkor emelt összegű családi pótlékra jogosult, amelynek összege 17 ezer forint gyermekenként.

Bővebb információ: https://csalad.hu/tamogatasok/csaladi-potlek

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS

A gyermeknevelési támogatást a három vagy több kiskorút nevelő szülő vagy gyám veheti igénybe. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.

Megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és ezzel a gyermekek száma három alá csökken. A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezése.

Bővebb információ: https://csalad.hu/tamogatasok/gyermeknevelesi-tamogatas-gyet

CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY

A családi adókedvezmény a gyermekek számától függően csökkenti a családok jövedelmének az adóalapját. A családi adókedvezmény összege az eltartottak számától függ.

A családi kedvezmény igénybevételével kedvezményezett eltartottanként havonta egy eltartott esetén 10 ezer forinttal, két eltartott esetén 20 ezer forinttal, három vagy több eltartott esetén 33 ezer forinttal magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére.

Az eltartott kategóriába az a gyermek is beszámít, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne (pl. egyetemista/főiskolás gyermek).

Bővebb információ: https://csalad.hu/tamogatasok/csaladi-adokedvezmeny

NÉGY- VAGY TÖBBGYERMEKES ÉDESANYÁK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-MENTESSÉGE

2020. január 1-jétől az az édesanya, aki jelenleg legalább négy gyermeket nevel, vagy élete során négy vagy több gyermeket szült és felnevelt, élete végéig teljesen mentesül a jelenleg 15%-os személyi jövedelemadó megfizetése alól.

Négy vagy több gyermeket nevelő anyának az a nő minősül, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt. A gyermekszámba tehát az örökbefogadott és az időközben már felnőtt gyermekek is beszámítanak.

Bővebb információ: https://csalad.hu/tamogatasok/negy-vagy-tobbgyermekes-edesanyak-szemelyijovedelemado-mentessege

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK-Falusi CSOK)

A nagycsaládosok vagy a nagycsaládot tervezők magasabb összegű vissza nem térítendő állami támogatásra lehetnek jogosultak ingatlanszerzési céljaikhoz. A CSOK pontos összege függ a meglévő és vállalt gyermekek számától, illetve a támogatás céljától is.

Új lakás vásárlására vagy építésére 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást, továbbá 15 millió forint kamattámogatott hitelt kaphatnak, akik már legalább három meglévő gyermekkel rendelkeznek, vagy akik a gyermekvállalásuk teljesülése után válnak nagycsaládossá.

Használt lakás vásárlása vagy a meglévő ingatlan bővítése esetén a háromgyermekes családok 2,2 millió forintot, míg a négy- vagy többgyermekes családok 2,75 millió forintot, illetve 15 millió forint kamattámogatott hitelt kaphatnak.

A preferált kistelepülésen ingatlant vásárló nagycsaládosok 10 millió forintot igényelhetnek, amelynek legfeljebb a felét költhetik az ingatlan megvásárlására, a fennmaradó részt pedig a megvásárolt ingatlan korszerűsítésére/bővítésére. Meglévő ingatlanuk korszerűsítéséhez/bővítéséhez pedig 5 millió forintot igényelhetnek.

Bővebb információ: https://www.csalad.hu/tamogatasok/csok
https://csalad.hu/tamogatasok/falusi-csok

JELZÁLOGHITEL-ELENGEDÉS

A támogatás a második vagy további gyermek születésére tekintettel vehető igénybe, az igénylés és a gyermek születésének időpontjában fennálló, fel nem mondott lakáscélú jelzáloghitel-szerződés tőketartozás és annak járulékai csökkentése érdekében.

A nagycsaládosok harmadik gyermek esetén 4 millió forinttal csökkenthetik jelzáloghitel-tartozásukat, sőt, ezt már a kétgyermekes családok is igénybe vehetik 1 millió forint összegben. A negyedik és minden további gyermek megszületése után további 1-1 millió forint hitelelengedés jár.

Bővebb információ: https://csalad.hu/tamogatasok/jelzaloghitel-elengedes

DIÁKHITEL-TARTOZÁS ELENGEDÉSE

A kedvezménnyel kizárólag az édesanyák élhetnek, valamennyi típusú diákhitel (Diákhitel1, Diákhitel2 vagy Diákhitel Plusz) szerződésükre tekintettel. Több szerződés esetében csak egy választott hitelre érvényesíthető az elengedés.

Az édesanyák diákhitel-tartozásának felét elengedik kérelemre, ha a második gyermekük a hitelfolyósítást követően születik, és a teljes fennálló tartozását, ha a harmadik gyermekük a folyósítást követően születik. A tartozás elengedése örökbefogadott gyermekek esetén is igényelhető.

Bővebb információ: https://diakhitel.hu/csaladtamogatas/

EGYÉB KEDVEZMÉNYEK

A nagycsaládosok gyermekei előnyben részesülnek a bölcsődei/mini bölcsődei felvétel során, ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetésben részesülhetnek, emellett magasabb utazási kedvezmények illetik meg a nagycsaládot. Amennyiben a szülő igényli, dolgozhat részmunkaidőben a legkisebb gyermek 6 éves koráig.

Forrás: Család.hu