Miről döntött a képviselő-testület szeptember 30-án?

2020-10-06 | Képviselőtestület
Még pályázni lehet: a Templom téri gyógyszertár épületének megvásárlására, a bölcsődék vezetésére, az állatmenhely üzemeltetésére és több ingatlanra. A művelődési ház vezetője ki nem vett szabadsága miatt 6 millió forintot kap. A járványról nem esett szó...

Szemelvények a gyorsan lezajlott ülésről

Képviselők napirend előtt

Laczik Zoltán arról érdeklődött, hol tartanak a tárgyalások a főút gyalogos átkelőihez tervezett ledes jelző berendezésekkel kapcsolatban a Magyar Közút Zrt-vel. Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője arról tájékoztatta, hogy a közútkezelő hiánypótlást írt elő, s ha minden zökkenőmentesen történik, októberben megkezdődhet a berendezések kihelyezése.

Hauser Péter lakossági kérdéseket tolmácsolva azt kérdezte, hogy a Liliom és a Farkasréti út találkozásánál van-e lehetőség zebra kihelyezésére. A képviselő bejárást kezdeményezett a Tűzkőhegyi ároknál, és a Fém utcában, ahol különböző problémákat jeleztek a lakók. A Farkasréti és a Thököly út sarkán található, rossz állapotú kereszttel kapcsolatban a főépítésztől kért tájékoztatást, továbbá jelezte, hogy az Átlós utcában a járda felpúposodott, balesetveszélyes, amely ügyben intézkedést kért.

Kisberk Balázs azt panaszolta, hogy az idei évben nem kapták meg papíralapon a lakótelepen a társasházi közösképviselők az építményadóról szóló határozatot, és kérte, hogy papíralapon kaphassák ezt kézhez.

Dr. Tóth Ferenc a Hajnal utcai lakosság köszönetét tolmácsolta az önkormányzat felé, amiatt, hogy nagyon gördülékenyen megtörtént az utca felújítása, a vízelvezetéstől a járdaépítésig.

Monostori-Kalovits Márk arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egészségügyi Központ hátsó-oldalsó bejáratánál hepehupássá és emiatt balesetveszélyessé vált a járda, ami javításra szorul. Szorgalmazta, hogy a Kossuth Lajos utcában a Kereszt utcánál, ahol a városi busz megáll, alakítson ki gyalogosátkelőt a város.

Dr. Kisfalvi Péter korábban kérte, hogy a Kamaraerdei útra helyezzen ki a hivatal két tükröt a Kassai és a Kolozsvári utca kereszteződésében, illetve, hogy a volt pékség előtti járdán próbálja megakadályozni a járdán történő parkolást. Ezek megtörténtek, amiért köszönetét fejezte ki a hivatal és a BTG felé.

Stift Nándor a műszaki ügyosztályvezető felé jelezte, hogy megkeresték a Patkó utca 7. és a Lévai 15. közötti park környékén élők, hogy elkészült a közvilágítás felújítása, az ELMŰ megtalálta a földben lévő zárlatos vezetéket.

A képviselő tolmácsolta az Ifjúság utca 10–20. lakóinak köszönetét, amiért bekeríttette a hivatal a szelektív gyűjtőket. Arról is beszélt, hogy az itt található játszóteret a fiatalok birtokba vették, a viselkedésükkel azonban gondok vannak. Ezért kérte, hogy a parkot fokozottan ellenőrizze a közterület-felügyelet és a rendőrség.

Napirend szerinti döntések

Ugyancsak módosították a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletet. A járványhelyzetre való tekintettel lehetővé tették, hogy a díjakat ne csak a testületi ülésen lehessen átadni, hanem szűkebb, biztonságosabb körben is, megőrizve az átadás ünnepélyességét.

A város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról szóló 29/2004.(V.25.) önkormányzati rendelet módosítására két változat készült, amelyeket megküldenek a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul, és az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek is véleményezésre.

Ezt követően a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba – lemondások miatt – két új külsős tagot választottak meg, Csepreghy Istvánt és Rakusz Mihályt, akik esküt is tettek.

A távhőszolgáltatás biztosítására vonatkozó koncessziós eljárás megindításával kapcsolatos döntések között 2,2 milliárdról 1,95 milliárd forintra leszállította az önkormányzat a BTG NKft törzstőkéjét. A tőkekivonás a BTG NKft tulajdonában lévő, a távhőellátást (termelést és szolgáltatást) biztosító közműeszközöknek a BTG NKft. tulajdonából Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonába adását szolgálja. Ezt követően az önkormányzat a távhőszolgáltatás ellátását koncesszióba adja, amire közbeszerzési eljárást indít.

Átcsoportosítással döntöttek a képviselők több önkormányzati feladat ellátásához szükséges forrás biztosításáról. Összesen 331 millió forint működési céltartalékot szabadítottak fel önkormányzati ingatlanok kezelésére, út- és zöldfelület karbantartásra, járdaépítésre és még számos fontos önkormányzati feladat ellátására.

Meghosszabbították a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. támogatási időszakát és elszámolási határidejét.

Az általános tartalékból a kutyamenhely 2019. évi hulladékszállítási díjának fedezetére 3,6 millió forintot biztosítottak a képviselők.

A Széles u. 66. szám alatt lévő 531 négyzetméteres ingatlant a testület döntése szerint megvásárolhatják a szomszédos tulajdonosok 7,18 millió forintért.

Döntöttek egy, a Templom tér 17. szám földszint 1. alatt elhelyezkedő, 44.41 négyzetméteres ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról, amelyet a Dermamedic Kft. bérel. A szomszédos OFFICINA Patika bérleti szerződését csak később kell meghosszabbítani.

Sikertelennek nyilvánították a Mária völgy utca 8. szám alatti található ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot, és úgy döntöttek, hogy némileg enyhítenek a feltételeken. Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kifogásolta ezt, de dr. Bocsi István jegyző megnyugtatta, hogy ugyanúgy biztosítékokat kérnek a pályázóktól, csak más jellegű garanciákat is elfogadnak, mint az első kiíráskor.

Pályázatot írnak ki a Törökbálinton található állatmenhely üzemeltetésére is.

Zártkörű pályázat útján szeretnék értékesíteni a Kőszikla utca, 1682/1 helyrajzi számú közterület egy részét.

Tájékoztatót fogadtak el a Templom tér 12. sz. alatti ingatlanban a Primanima Kft. által használt terem cseréjéről.

Pályázatot írnak ki az Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői álláshelyére.

Módosították a Szent Benedek Középiskola támogatási szerződését, mert a járványhelyzet miatt eddig még nem tudták megtartani a szalagavató rendezvényt.

Elbírálták a civil szervezetek 2020. évi működésének támogatására kiírt pályázatot, amelyen 6 millió forintot osztottak szét.

Törvényi változás miatt ki kell fizetnie az önkormányzatnak a Jókai Mór Művelődési Ház igazgatójának 2010. és 2019. közötti időszakban ki nem adott 185 nap szabadságát. Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) kifogásolta, hogy ennyi szabadsága gyűlt össze az intézményvezetőnek. A polgármester szerint, azokkal a vezetőkkel, akik lelkiismeretesen dolgoznak, előfordulhat ez. Saját példáját említette, hogy ő sem tudja soha kivenni az összes szabadságát.

Ugyanezen jogszabályváltozás miatt kellett módosítani a Jókai Mór Művelődési Ház alapító okiratát.

A Vivien Solutions Kft-vel, a rugalmas ügyintézést segítő megoldások kidolgozására kötött megállapodást az önkormányzat, ennek befejezési határidejét tolták most ki jövő év szeptemberéig.

Döntöttek arról is, hogy a Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy helyiségét a Manifeszt Egyesület használatába adják.

Megosztás