Nemzetközi konferencia a városi erdőkről – a Pilisi Parkerdő részvételével

2022-06-05 | Budaörs
Az elmúlt héten zajlott Belgrádban a Városi Erdők Európai Fórumának 24. konferenciája. Az európai nagyvárosok ökoszisztémájának és zöld infrastruktúrájának legfontosabb elemével, a városi erdőkkel foglalkozó szakmai rendezvényen a Budapest és környékének -így Budaörsi körüli - állami erdőit kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. is részt vett.

A Parkerdő részéről a belgrádi eseményen Dr. Csépányi Péter erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató-helyettes tartott előadást.

Európai összefogás a városi erdőkért

A Városi Erdők Európai Fóruma (EFUF) fókuszában az európai nagyvárosok és az azokban található, azokat övező erdőterületek kapcsolata áll. Az EFUF egyfajta ernyőszervezet, mely rendszeres lehetőséget biztosít a városi erdőkkel foglalkozó szakemberek, döntéshozók, tudósok tapasztalatcseréjére. Erdészek, építészek, tájépítészek, várostervezők, az állami és önkormányzati szervek döntéshozói, kommunikációs szakemberek és számos más szakma képviselői vesznek részt az évente megrendezett fórumokon.

A természetes állapotú erdők Földünk legösszetettebb ökoszisztémái közé tartoznak, a nagyvárosok pedig az emberi civilizáció legkomplexebb szerveződései. A konferencia jelentőségét az adja, hogy e két, rendkívül bonyolult biológiai és társadalmi struktúra találkozása, a városi erdők olyan problémákat vetnek fel, amelyekre csak sokféle szakterület közreműködésével és tudás összehangolásával adhatók komplex és holisztikus válaszok.

Már az ezredfordulón is egy tartalmas konferenciát és szakmai programot sikerült szerveznünk, melyre még most is emlékeznek az akkori résztvevők. A Pilisi Parkerdő elődjét már 1969-ben a városierdő-gazdálkodás elődjének tekinthető közjóléti erdőgazdálkodás megteremtése céljából hívták életre. Ennek köszönhetően már akkor is volt mit a szakközönség elé tárnunk – emlékezett vissza a már akkor is jelen lévő Csépányi Péter.

Mi történt a belgrádi EFUF 2022-őn?

Azóta minden évben összegyűlnek a városi erdők szakértői – az elmúlt két év kivételével, amikor a járvány miatt elmaradtak az összejövetelek. Éppen ezért különösen fontos volt az idei belgrádi fórum, hiszen egy rendkívül dinamikusan változó szituációban, a látványosan felgyorsult klímaváltozás időszakában több évnyi tapasztalat és kutatási eredmény vált megoszthatóvá. Erre a helyzetre reflektált az idei EFUF címe és fő témája is:  A városi erdőkben alkalmazott intézkedések.

A konferencián hat szekcióban közel ötven előadás és prezentáció hangzott el, melyeket kerekasztal-beszélgetések és rövid tanulmányutak egészítettek ki. Jóformán az összes európai ország képviseltette magát, de jelen voltak kanadai, brazíliai vagy ruandai szakemberek is.

A konferencia nagyszerű lehetőség nyújtott a városi erdőkkel kapcsolatos legújabb és élvonalbeli kutatások megismerésére, továbbá a témában jártas gyakorlati szakemberekkel, haladó kutatókkal folytatott tapasztalatcserére, hogyan lehet fenntartani a városi erdőket és fejleszteni a városierdő-gazdálkodást a gyorsan változó világban – mondta el Csépányi Péter.

A Pilisi Parkerdő városierdő-fejlesztései

A Pilisi Parkerdő Budapesten és környékén közel 65 ezer hektár állami tulajdonú erdőt kezel: a Budai-hegység, a Pilis, a Visegrádi-hegység, a Gödöllői-dombság, a Gerecse egy részének és nem utolsó sorban a főváros erdői több mint 3 millió itt lakó számára nyújtanak természetes környezetet a kikapcsolódáshoz és rekreációhoz, biztosítanak tiszta ivóvizet és jó levegőt.

A Parkerdő által fenntartott erdők alkotják Budapest és a fővárosi agglomeráció zöld infrastruktúrájának legfontosabb elemét, így a cég szakmai tevékenységének kiemelt fókusza a területek sajátosan városierdő-funkcióinak erősítése. Ezek közé tartozik a hagyományos gazdálkodási formák, mindenekelőtt a fakitermelés háttérbe szorulása, ezzel szemben az erdő esztétikai, rekreációs, egészségügyi és klímavédelmi funkcióinak előtérbe helyezése.

Az egyre gyorsuló változások – köztük leginkább a klímaváltozás – újabb kihívásokat jelentenek a Budapesten és közvetlen közelében található erdők számára. Feladatunk megfelelni ezeknek a kihívásoknak, a szükséges szakmai előkészítő munkák összeállítása, a városi erdők felkészítése a változásokra, és a feladat fontosságának tudatosítása” – foglalta össze Csépányi Péter.

Bővebb információ

Pilisi Parkerdő Zrt.

sajto@pprt.hu

Megosztás