Apák napjára

2019-06-15 | Közélet
Az elsõ apák napjának Sonora Smart Dodd volt a legnagyobb kezdeményezõje. Apja, a polgárháborús veterán William Jackson Smart egyedülálló szülõként nevelte fel kilenc gyermekét (a legkisebb újszülött volt, a legnagyobb 9 éves) második felesége halálát követõen (1891-ben belehalt hetedik közös gyermekük születésébe). Az apja szülõi példája által inspirálva, Sonora úgy érezte, hogy az apáknak is járna egy saját ünnepnap. 1910-ben végül a hatóságok is a kezdeményezése mögé álltak. Az elsõ apák napját 1910 június 19-én ünnepelték.

Megszokott dolog hogy leginkább az édesanyákat szoktuk anyák napján magunkhoz ölelni virággal kedveskedni, verseket mondani azért, hogy az egész évi simogatásukat törõdésüket megköszönjük. Az édesapák szerepe a család életében egészen más, mint, az övék, éppen ezért a gyerekek amellett hogy tisztelettel néznek fel rájuk, a köszöntésüket nem megszokottnak tartják. Persze ahány ház annyi szokás, lehet hogy nagyon sokan élnek az e nap adta lehetõséggel . Jó lenne tudni hogy az apák  igényt tartanak-e  az  ünneplésre, s ha igen mivel köszöntsük õket? Virággal férfit nem szokás, hiszen ez nem az õ mûfajuk. Talán elég lesz egy köszönöm az egész évi törõdésért, vagy esetleg egy jó bizonyítvány felmutatatása is hozzá  tartozhat az ünnepléshez Ahol megtartják  feltételezem hogy az  édesanya még ünnepibb ebédet fõz, mint máskor és neki is lesz egy szép napja a család körében.

Mint tudjuk az apák szerepe nagyon hangsúlyos a család életében, hiszen õ az egyik összetartó erõ, míg a másik erõ az édesanya. Egyikõjük sem fontosabb a másiknál, nem lehet különbséget tenni fontosságuk között, legfeljebb szerepük más. Nem mindegy egy gyerek számára hogy milyen közegben nõ fel, milyen példát lát maga elõtt, ami követendõ az élete során. Fontos a szülõk egymáshoz kitartó hûsége is, hiszen mint tudjuk a mai világ agyonhajszolt élete hozta magával azt a sok válást is, amit sajnos a társadalmaknak és a családoknak el kell könyvelniük. Szomorú statisztikai adatok mutatják, hogy bizony nemcsak az apák, hanem a sok esetben nõk, az édesanyák is hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok csonkává válnak. Nem egy ismerõsöm viszi a gyerekét láthatásra szorongva, féltve, mert nem tudja, hogy a másik fél milyen élménnyel ajándékozza meg a rég látott gyermekét mindent elkövetve, hogy a szeretete csakis felé irányuljon. Szerencsére, egyre több az a család ahol az apa és anya együtt marad és felneveli gyermekét. 

Az én gyerekem, te gyereked probléma sem elenyészõ, ami éket ver az újonnan házasságot kötött elõzõ házasságukból kilépett apukák és anyukák életében, megalapozva az esetleges elhidegülést, ami megint váláshoz vezet, aminek levét, természetesen a gyerekek isszák meg.

A gyerekek azonban igen éles szemûek és látnak mindent, ami körülöttük történik. Tudnak ítélni és osztályozni. és emlékezni majd késõbb felnõtt korukban, amikor visszaemlékeznek arra milyen is volt az õ családjuk és benne szüleik.

De legyünk derûlátóak ezen az ünnepen, hiszen tudjuk, hogy számtalan a  minta értékû család, benne  az apák és anyák és õket szeretõ és tisztelõ gyerekek, akik tisztelik õket  és késõbb felnõtt korukban szeretettel emlékeznek rájuk.

Boldog apák napját.

 

Major Edit

Megosztás