II.Rákóczi Ferenc emlékév

2019-03-01 | Közélet
A magyar Országgyûlés a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc emlékévnek nyilvánította azon 32/2018. (XI. 27.) OGY határozatával, amelyet II.Rákóczi Ferenc Gyulafehérvárott erdélyi fejedelemmé választása 315. évfordulója alkalmából Lomnici Zoltán , a Bíróság Legfelsõbb korábbi elnöke, az Emberi Méltóság Tanácsa  elnökének kezdeményezésére egyhangúlag meghozott, és a Magyar Közlöny 2018. évi 186. számában közzétett.

„Több határon túli magyar közösség szempontjából is különös jelentõségû lehet, ha Rákóczi Ferenc emlékévévé nyilvánítják 2019-et – mondta a Pesti Srácok.hu-nak idõsebb Lomnici Zoltán, nem sokkal azelõtt, hogy az Országgyûlés meglepõ egységben, minden frakció támogatásával ma elfogadta az elõterjesztést.”

A II. Rákóczi Ferenc emlékév szerves folytatása azon II. Rákóczi Ferenc emléknapnak, amellyel az Országgyûlés határozata alapján a Rákóczi szabadságharc vezérlõ fejedelme 1676. március 27-i születésnapjáról a magyar nemzet 2015-tõl évrõl évre megemlékezik.

2019-ben az ünnep íve az emléknaptól az emlékévhez, II. Rákóczi Ferenc 1704. június 8-án Erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója méltó megemlékezéséhez emel, s az ünnepi eseménysor egészen 2020. szeptember 17-ig tart, Erdélyország és Magyarország vezérlõ fejedelemmé választásának 315. évfordulójához vezet.

A nagy küzdelem az egyenlõtlen erõviszonyok, a kedvezõtlenné váló európai politikai helyzet és az ország belsõ társadalmi ellentmondásai miatt végül elbukott. De a bukás ellenére a szabadságharc megakadályozta Magyarország beolvadását a Habsburg-birodalomba, és az ország rendi alkotmánya, ha látszólagosan is, de fennmaradt. Ennek fontos része a Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári béke amelyet 1711. április  8-Károlyi Sándor  a szövetkezett rendek képviseletében és Pálffy János  császári fõparancsa III.Károly király megbízottjaként kötöttek meg, írták alá.

A megállapodás közkegyelmet biztosított. A király szavatolta Magyarország és Erdély szabadságjogait, ígéretet tett az alkotmány visszaállítására, a szabad vallásgyakorlatra, az országgyûlés összehívására. A rendeket sértõ idegen intézményeket és méltóságokat megszüntették. Ezért a kuruc sereg másnap,május elsején letette zászlóit a majtényi síkon, s a katonák fegyvereiket megtartva hazatérhettek II.Rákóczi Ferenc törökországi emigrációba kényszerült, de megkérdõjelezhetetlen nemzeti hõssé vált, aki követendõ példakép maradt és marad a magyarok számára a jövõben is.

Felsõvadászi II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676. március 27. – Rodostó,1735. április 8) magyar fõnemes, a Rákóczi-szabadságharc vezetõje, erdélyi fejedelem, birodalmi herceg (Reichsfürst).[3] 1704-ben Gyulafehérvárott erdélyi fejedelemmé választották, és így õ volt az utolsó, aki betöltötte ezt a tisztséget. 1705-ben a szécsényi országgyûlésen a dux & princeps címeket kapta, amely „vezér és fejedelem” jelentésû, és a magyar történetírás hagyományos értelmezése szerint ezzel megválasztották „a haza szabadságáért összeszövetkezett magyar rendek vezérlõ fejedelmévé”.[4]

Neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi-szabadságharccal, melyben a teljes állami függetlenséget kívánta visszaszerezni a Habsburg Birodalomtól. E célnak megfelelõen választották Erdély és Magyarország fejedelmévé, aminek tökéletesen megfelelt, mivel Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem leszármazottja volt, azonkívül dédapja és nagyapja, I. Rákóczi György és II. Rákóczi György, továbbá apja I. Rákóczi Ferenc is erdélyi fejedelem volt.

Szabadságharca azonban nem érte el a kívánt eredményt. A magyarság szemében ma is tiszta lelkû és becsületes vezetõként él tovább, mivel a szatmári békekötés után a felkínált közkegyelmet nem volt hajlandó elfogadni, és végig kitartott a magyar függetlenség ügye mellett. A szabadságharc bukása ellenére is megakadályozta az ország beolvadását a Habsburg Birodalomba, és a rendi alkotmány, ha látszólagosan is, de fennmaradt.

Latin nyelvû jelmondata szállóigévé vált:


Cum Deo pro patria et libertate! (Istennel a hazáért és a szabadságért!)

 

Forrás MTI

Major Edit


 


 

Cum Deo pro patria et libertate! (Istennel a hazáért és a szabadságért!)

 

Forrás MTI

Major Edit


 

 

 

Megosztás