Március 25-én indul a zöldhulladék elszállítása

2019-03-22 | Közélet
Az ÉTH tájékoztatása szerint a lomtalanítások április 6-tól indulnak (elõzetes kérés alapján), a zöldhulladékot pedig a március 25-i héten kezdik összeszedni a városban. Az ÉTH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati feladatait továbbra is (elõreláthatóan 2019. március 31-ig) a BTG Nonprofit Kft. központi irodája látja el.

Az ÉTH Nonprofit Kft. által nyújtott információk alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a hulladékszállításba vont T. Budaörsi Ügyfeleinket – írja a BTG.            

Jelentkezés LOMTALANÍTÁSRA 2019. február 15-tõl
 Elsõ szállítási nap: 2019. április 6.   

ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS
2019. március 1-tõl  osztják a BTG budaörsi irodájában  a 10 db ingyenes zöld zsákot a családi házas övezetben lakó ügyfeleknek! (Ez csak azokra vonatkozik, akik nem kértek nagy komposztáló edényt, mert nekik többé nem jár zöld zsák. Õk zöld zsákot a budaörsi TomMarketben vásárolhatnak.)
A zöldhulladék elsõ szállítási napja: 2019. március 25.
               

Mi számít lomhulladéknak?
A lom egyrészrõl nagydarabos hulladék (pl. ágybetét, bútor, játék, kerékpár, szõnyeg, szánkó, babakocsi), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyûjtõedényzetben nem helyezhetõ el, másrészrõl kisebb, elhasználódott, megunt vagy funkciójukat vesztett textil, fém, fa, mûanyag stb. alapanyagú tárgyak gyûjtõneve.

Ez utóbbiak esetében a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve, dobozolva kerülhetnek elszállításra!

Nem tartozik a lomtalanítás körébe:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, vas,  egyéb mezõgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, számítógép, hûtõgép, mosógép, háztartási kisgép);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységbõl származó hulladék.

Fontos információ!

  • A lomtalanítás idõpontjában Önnek vagy hozzátartozójának otthon kell tartózkodnia, hogy a szolgáltatás elvégzését aláírásával igazolhassa!
  • A lomtalanítási hulladékot a lakóingatlanon belül, kapu mellett úgy kell elhelyezni, hogy azt a lomtalanítást végzõ munkatársaink könnyen megközelíthessék.
  • Amennyiben a visszaigazolt idõpontban mégsem kerülne kihelyezésre a lom, cégünknek nem áll módjában másik idõpontot biztosítani!
  • A lomtalanítási hulladéknak nem minõsülõ hulladék nem kerül elszállításra! A helyszínen hagyott hulladék visszapakolásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
  • A lomok elszállítása kizárólag lakott ingatlantól történhet, egyéb területekrõl nem áll módunkban a lomhulladék begyûjtése.
  • A lomtalanítás minden elõfizetõ ügyfelünk számára évente egy alkalommal, a szabályozás szerinti 2 m³-t meg nem haladó mennyiségig ingyenesen vehetõ igénybe. Amennyiben Ön több mint 2m3 lomhulladékot szeretne elszállíttatni velünk, kérjük, elõre jelezze e-mailen, telefonon vagy személyesen.

Amennyiben további kérdése vagy észrevétele van a lomtalanítással kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. Telefonszámunk: 23 420-151/ 120-as mellék, mobil: +30 937-8299, e-mail: lomtalanitas@btg.hu.

Megosztás