A képviselõ-testületi ülésen történt

2019-06-27 | Magazin
Módosították a költségvetési rendeletet, intézményvezetõi pályázatokról, illetve több ingatlan értékesítésérõl is döntöttek a képviselõ-testület 2019. június 26-án megtartott ülésén.   

Az ülés elején egyperces néma felállással emlékeztek meg a nemrégiben elhunyt Kovách Tiborról, aki a Budaörsi Bridzsklub alapító elnöke volt, és Riedl Zoltánról, aki egy ideig önkormányzati képviselõként is dolgozott.  

Napirend elõtti elsõ felszólalóként dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlõdéséért Egyesület) a Domb utcai lakóparkban élõk kérését tolmácsolta, akik néhány újabb parkolóhely kialakítását szeretnék. Arról is érdeklõdött, hogy mikor indul a Kisfaludy utca felújítása, illetve jelezte, hogy ugyanennek az utcának a Kossuth utcai keresztezõdésénél nehéz a biztonságos kikanyarodás.

Lõrincz Mihály, a Mûszaki Ügyosztály vezetõje megnyugtatta, hogy a Kisfaludy utca felújítása már a következõ héten megkezdõdik, és megvizsgálják az említett keresztezõdést is. Foglalkozik a hivatal a parkolóhelyekre vonatkozó kérelemmel is.

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlõdéséért Egyesület) azt kérte, hogy a Hajnal és az Õszibarack utcáknál változtassák meg a behajtási irányt, illetve a környékbeli keresztezõdésekben jobban nyírják a növényzetet, hogy ne akadályozza a kilátást.  
Dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlõdéséért Egyesület) azt jelezte, hogy a Kamaraerdõn élõket zavarja az Ifjúsági Park hétvégén elhúzódó koncertjeinek zaja. Bár ez az intézmény a XI. kerülethez tartozik, kérte, hogy próbáljon a hivatal közbenjárni az ügyben. Ugyancsak segítséget kért annak kiderítéséhez, hogy a Catone Kft. környékén, valamelyik ipari létesítménybõl éjszakánként hallatszó monoton zaj pontosan honnan ered és hogyan lehetne megszüntetni.

Stift Nándor (Budaörs Fejlõdéséért Egyesület) a hulladékszállítás ismétlõdõ problémáira hívta fel a figyelmet. Majd arról érdeklõdött, hogy állnak a Vackor és Csillagfürt óvodák nyári felújítási munkálatai.

Lõrincz Mihály elmondta, hogy a két gyermekintézményben a terveknek megfelelõen folyik a munka.  Biró Gyula alpolgármester pedig azt jelezte, hogy folyamatos tárgyalásban vannak a szemétszállítást végzõ céggel.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) azt kifogásolta, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása kapcsán összehívott lakossági fórumon a megjelentek nem kaptak minden kérdésükre választ.

Wittinghoff Tamás polgármester hangsúlyozta, hogy ez nem közmeghallgatás volt, nem is politikai fórum, hanem egy olyan beszélgetés, ahol szakértõk válaszoltak szakmai kérdésekre az ügyben érintetteknek. 

A polgármester ennek kapcsán utalt vissza a Fidesz sajtótájékoztatójára, ahol ugyanerrõl a területrõl volt szó, és számtalan téves állítás hangzott el. Lakóparknak nevezték a tervezett beruházást, pedig itt csak kis alapterületû garzonlakások lesznek. Miközben arról nem beszéltek, hogy a fideszes vezetésû XI. kerületben, közvetlenül Budaörs határában ezerszámra épülnek a lakások és lakóparkok, megfelelõ infrastruktúra és a szükséges intézmények nélkül. Reális veszély, hogy ez a rengeteg ember majd Budaörs intézményrendszerét szeretné használni – fogalmazott Wittinghoff Tamás.   

Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlõdéséért Egyesület) a Garibaldi utcánál tervezett körforgalomról érdeklõdött. Majd azt a lakossági kérést tolmácsolta, hogy terjesszék ki a parkolási övezetet a Városházáig. 

A Mûszaki Ügyosztály vezetõje arról tájékoztatta, hogy a körforgalom tervezése folyamatban van, a terület tulajdoni viszonyai akadályozták a gyors haladást az ügyben.

A két testületi ülés között történtekrõl beszámolva a polgármester megemlítette, hogy 2016 óta húzódott egy pályázati eljárás, amelyen a távhõszolgáltatás felújítására lehetett volna támogatást nyerni. Ennyi idõ alatt képtelen volt az állam lebonyolítani a pályáztatást, ezért a Nemzeti Fejlesztési Programiroda újra ki fogja írni. Budaörsön tízezer ember él lakótelepen, számukra egyáltalán nem mindegy, hogy mikor újulhat meg a fûtési rendszer.

A napirendi pontok között elsõként Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét módosították, többek között az Idõsek Otthona bõvítéséhez szükséges 18 millió forintos pótfedezet biztosítása érdekében. Emellett megemelték a Csicsergõ Óvoda öntött gumiburkolatú labdapálya költségkeretét 6,9 millió, a Temesvári utca építését is szintén 6,94 millió forinttal.

Dr. Molnár Gábor (Budaörs Fejlõdéséért Egyesület) megjegyezte, hogy a Fidesz-KDNP képviselõi egyik beruházást sem támogatták.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kifogásolta, hogy az önkormányzat annak reményében bízta meg a Transparency International civil szervezetet, hogy jelenléte a folyamatban csökkenteni fogja a beruházás költségeit. Most mégis magasabb a beruházás ára, mint eredetileg tervezték.  

Lõrincz Mihály, a Mûszaki Ügyosztály vezetõje leszögezte, hogy nem tudható, mennyi lett volna az ajánlati ár, ha a nincs a Transparency International szigorú felügyelete az egész folyamat felett. A kivitelezési ár azért emelkedett meg, mert a szakemberhiány miatt az egész építõiparban drágulás van. Ennél a beruházásnál a költségek növekedése az átlag alatt maradt. 

Wittinghoff Tamás mindehhez csak annyit tett hozzá, hogy a Transparency International szolgáltatásait, a civil kontrollt, sokáig a Fidesz vezette kormány is igénybe vette a közbeszerzések során. 

Ezt követõen több intézményvezetõi pályázatról is döntöttek: a Budaörsi Kincskeresõ Óvoda intézményvezetõi feladatainak ellátásával 2019. augusztus 1-jétõl 2024. július 31-ig Szilágyi Anikót, a Budaörsi Mákszem Óvoda vezetésével hasonló idõszakra Gyöngyösi Máriát, a Csillagfürt Óvoda vezetésével Tóthné Nemes Zsuzsannát, a Holdfény Utcai Óvoda irányításával Maksainé Gecse Erikát bízták meg. 

Több Szivárvány utcai ingatlan térítésmentes használatba adásáról is döntöttek az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ számára feladatainak ellátásához. Az ingatlanok közüzemi, üzemeltetési, fenntartási és karbantartási költségét a társulás köteles viselni. Egyúttal biztosította az önkormányzat, hogy a Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és a Buda-környéki Látássérültek Egyesülete továbbra is a Szivárvány u. 5. szám alatt mûködjön.

Módosították az Újbudai Szociális szolgálattal fogyatékosok nappali ellátására kötött megállapodást, mivel épületbõvülés miatt megváltozott a szolgálat mûködési engedélye.

Egymillió forintot csoportosítottak át a Fészek Egyesület számára, amely krízisben lévõ gyermekek ellátásáról gondoskodik.

 Kifejezte részvételi szándékát az önkormányzat a „Küzdelem az antiszemitizmus ellen Közép-Európában” elnevezésû projektben.

A testület 10,5 millió forintot biztosított a budaörsi Nepomuki Szent János templom épületének felújítására.

Mivel nem volt a megadott határidõig jelentkezõ, arról is döntöttek, hogy ismételten kiírják a Puskás Tivadar utca 55. szám alatti, 57 négyzetméteres, 2. emeleti, kétszobás lakás piaci alapú bérbeadására vonatkozó pályázatot.

Egy 1 101 négyzetméter területû ingatlan értékesítését is jóváhagyták a Porsche raktárbázis mellett, amelyre szintén pályázatot ír ki az önkormányzat, hasonlóképp egy Kassai u. 75. sz. alatti 510 négyzetméteres telekre.

Döntés született arról is, hogy egy 620 négyzetméteres Budafoki utcai telekre kiírt pályázat nyertese a Peregrino Panzio Kft. lett.

Egy másik döntéssel egy Koszorú utcai ingatlan telekrendezése és a maradék terület értékesítése történhet meg.

Kezdeményezték a képviselõk a TÖRS Kft. végelszámolását 2019. szeptember elsejével.

Döntöttek arról is, hogy Wittinghoff Tamás polgármestert – 2019. elsõ félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelõ jutalomban részesítik. A szavazás elõtt Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kifogásolta, hogy még néhány munkanap hátravan az elsõ félévbõl, illetve megkérdõjelezte a jutalom jogosságát is.   

 Végezetül zárt ülésen hoztak döntést a Kamaraerdei Óvoda intézményvezetõi pályázatáról, valamint a Hauser József, a Sport és a Budaörs Egészügyéért Díj kitüntetések adományozásáról. Az óvoda vezetésével öt évre Kovács Attilánét bízták meg.

2019-06-26 15:27

Megosztás