Apró csodák egy régi pincében

2019-07-22 | Magazin
Talán még gyermekkorunkból maradt az a vágyunk, hogy jó lenne kincsekre, csodákra bukkanni valahol. Bogatin Jánosnak ez sikerült Szabadság úti ingatlanában a felújítás során két régi falfestményt talált.

A jelenleg Ínyencek háza néven mûködõ vendéglátó egységet (Jókenyér pékség és pikánsságok) Csatári Ákos, aki a hely felújításában és megmentésében nagy szerepet játszott mutatta meg a régi pince gádorában. Tõle kaptam részletes tájékoztatást.

2017-ben Bogatin János észrevette, hogy a lepergett vakolat alatt színes kép rejtõzik. Egy helyi restaurátorral, Gyöpös Viktóriával megnézette és kiderült, hogy két nagyméretû falfestményt hagytak ránk elõdeink. Pályázat útján, a Budaörsi Önkormányzattól kapott támogatással a restaurátor elvégezte a lefestett képek restaurálását.

A csoda késõbb folytatódott…Az épület 2019-ben kezdõdõ (tart még) teljes felújításnál ugyanis kiderült az egyik restaurált képrõl, hogy még folytatódik a falsíkon! Ezen rész helyreállítása késõbbiekben lesz.

A festményekrõl készült fotót eljuttattuk Németországba, a bretzfeldi székhelyû Heimatverein tagjainak, hogy hátha valaki ráismer a helyre, talán emlékszik a képre. Schmidt Mátyástól érkezett a válasz. Õ úgy emlékszik, hogy az épület a háború elõtt a Drixler családé volt. Bár a közelben lakott, a festményeket nem látta. Késõbb a Sasad használta irodának, raktárnak az épületet. Erre még sokan emlékeznek a budaörsiek közül. Sajnos, többet nem sikerült megtudnunk.

Csatári úr elmondta, szokatlan, hogy sehol nem találtak dátumot, sem az épületen, sem a freskón. Közben bemutatott néhány különlegességet, amit a felújított üzletrészbe beépítettek, megõriztek. A 20 méter hosszú mestergerenda, a vasból készült tartópillérek most díszítõ elemekké váltak. Az átalakításnál ügyeltek arra, hogy minél többet megmentsenek a régi értékekbõl.

Felvázolta az üzlet további fejlesztéseit illetve hogyan szeretnék megõrizni a régi emlékeket és értéket a mai modern környezetben. A cikkben említett falfestményeket -a tervek szerint- 2020-ban láthatják a budaörsiek illetve az erre kíváncsi vendégek.

A csoda még folytatódik, errõl majd késõbb bõvebben.

s.k.

Megosztás