Az Asszonykör koszorúkat készített

2019-06-27 | Magazin
Régi hagyományt elevenített fel a budaörsi Asszonykör. Valamikor, nem is olyan régen, Úrnap elõtt összegyûltek házaknál az asszonyok és virágokból koszorúkat kötöttek. Néhányan ma is ezt teszik.

A színpompás alkotásokat a sátraknál felfüggesztik, majd a körmenet után hazaviszik, megszárítják, és a lakást díszítik a megszentelt koszorúkkal.

A budaörsi Asszonykör 2 éve alakult. Õk most koszorúkészítéssel készültek az Úrnapra a Heimatmuseumban .  Sokan eljöttek,a  gyakorlottabbak segítettek a kezdõknek.  Jó hangulatban telt a tevékenykedés. 

Hogyan jött az ötlet? –kérdeztem Michelberger Katalint, az Asszonykör létrehívóját.

Az asszonykör tagjai minden évben részt vesznek a virágszõnyeg elkészítésében, de nem mindenki tudott koszorút fonni, viszont nagyon szerettünk volna megtanulni. hogy ezt a tudásunkat tovább tudjuk adni unokáinknak. Jövõre bekapcsolódunk a szirmok gyûjtésébe is. A virágokat kora hajnalban Tagscherer Marika segítségével a virágpiacon vettük. A virágok gyorsan elfogytak, szerencsére volt utánpótlás a Heimatmuseum virágaiból és a koszorúkötõk kertjébõl. Külön köszönjük Lechner Juditnak a felajánlott sok szép virágot.

Milyen emlékezetesebb programotok volt?

Egy közösség életének mozgatórugói az asszonyok. Õk azok. akik a családon belül is õrzik a múltat, továbbadják gyermekeiknek a hagyományokat,, szokásokat.

Ezt teszi az asszonykör is a Német Nemzetiségi   Önkormányzat támogatásával.

Próbáljuk életben tartani, megõrizni és továbbadni  a fiataloknak a budaörsi német nemzetiség hagyományait, kultúráját. Ilyen pl. hagyományos sváb disznóölés, sváb ételek elkészítése, receptek  összegyûjtése, kipróbálása, lejegyzése, a húsvéti tojásfestés, sonkabontás, bálok szervezése és ilyen az úrnapi virágszõnyeg. Fontosnak tartjuk, hogy kimozduljunk Budaörsrõl, és megismerkedjünk más német nemzetiségi település értékeivel.

s.k.

fotó: Schäffer Mária

Megosztás