Ázsiában jártam

2019-06-30 | Magazin
Dr. Kapitánffy Krisztina azok közé tartozik, akik olthatatlan kalandvágyuk által hajtva, a távoli országok megismerésével töltik azt az idõt, amit el tudnak csenni a munkaasztal mellõl. Krisztina végzettsége villamosmérnök.A távoli országok mindig is vonzották oly- annyira, hogy egy szép napon elindult a világ másik felére, Ázsiába.  Utazásait könyv formájában valamint vetítéses elõadásokkal igyekszik közreadni. Többször járt Budaörsön a Városi Könyvtárban ahol elõadásait mindig telt ház fogadta. Az alábbi interjú egy elõadása után készült.

Miért éppen Ázsia? 

Mindig vonzott a nagyvilág, és mivel a közelben már sokfelé jártam, úgy gondoltam, Európán túl is van látnivaló bõven. Kíváncsi lettem azokra az országokra, amelyek Magyarországtól valóban távol esnek. Így jutottam arra a gondolatra, hogy felkerekedem, és elutazom Ázsia egyik országába. Elsõ alkalommal Thaiföldön jártam, és mivel akkor még nem voltam felkészülve az ázsiai viszonyokra, ezek – bevallom – némileg sokkoltak. De amikor hazajöttem, elhatároztam, hogy nem hátrálok meg, mert Ázsia a világ legragyogóbb kultúráját hozta létre, és ha nekem az ezt hordozó országok nem tetszenek, akkor a hiba bennem van Az ezek után következõ 15 évben, valóban beutaztam ezt a földrészt. Nem egy nagy utazást tettem, hanem sok kicsit. Élményeimrõl útinaplót kezdtem vezetni, azért, hogy hazatérve és azt elolvasva újra átéljem az utazás élményeit. Késõbb elküldtem beszámolóimat egy-két barátomnak, akik lelkesen olvasták, és arra biztattak, hogy jelentessem meg könyv formájában Elõször elvetettem ezt az ötletet, de mégis ott motoszkált a fejemben barátaim ötlete. Megszületett az elhatározás, könyvet írok, de úgy, hogy útinaplómat kiegészítettem mindenféle háttér információval, ami teljessé tette az írottakat. Célom az lett, hogy ne csak egy útikönyvet írjak, hanem annál többet. Távoli országok embereirõl, szokásairól, kultúrájáról, vallásáról szerettem volna információt közölni úgy, hogy közben egy igazi olvasmányos könyvet adjak azoknak a kezébe, akik majd elolvassák. Szándékom tehát a könyv írásával az volt, hogy azok is, akik sosem jártak utazásaim helyszínén, a közölt információk alapján szívesen olvassák.  

Mennyi ideig tartott egy-egy út? 

A kinti tartózkodásaim általában három hetesek voltak. Az útra lelkileg is és szellemileg is alaposan fel szoktam készülni, a szándékozott látnivalókat elõre áttanulmányozom, vagyis készülök. Szerencsémre találtam egy olyan utazási irodát, melynek az idegenvezetõi egy-egy ország, illetve kisebb régió szakértõi A legtöbb esetben az adott országban éltek rövidebb vagy hosszabb ideig, így személyes tapasztalataik vannak, amelyek nekem sok segítséget jelentettek. 

Melyek voltak az átutazott országok? 

Könyvemben úgy írom ezt, hogy nyugatról kelet felé tart az utam. Kezdõdött Iránban, mely hallatlanul érdekes és gyönyörû szép ország. Sokat írok azon aggodalmak eloszlatásáról, amelyek feleslegesek, hiszen a valóság gyakran más, mint amit nap mint nap  hallunk a híradásokban. 

Következõ utam Pakisztánba vezetett. Itt élményeim ember közelibbek voltak, mint más országokban, mert kollegáim meghívására mentem, és családjaikkal is megismerkedtem Ezért aztán beszámolóm is más, mint a többi. Ebben az országban is és Indiában is háromszor voltam, mindig más és más városokban, országrészekben. 

Jártam Nepálban, mely tájképileg és kulturálisan is csodálatra méltó ország. Sok tibeti menekült él ott, errõl is szó esik a könyvemben.  

Utazásaim során eljutottam Kínába, valamint Indokina két országába, Vietnámba és Kambodzsába, végül Indonéziába is. Jártam Burmában és Japánban, de könyvemben errõl a két országról nem esik szó, mert ott sajnos nem készítettem fényképeket, márpedig az emlékeket én a fényképek alapján tudom csak igazán felidézni és írásba foglalni Célom, hogy amit nekem megadott a sors – a tartalmas és szép utazásokat –, annak  élményeit és tapasztalatait megosszam másokkal.

 Major Edit 

 

 

Megosztás