BONTSA A VONALAT! Ne váljon a csalók áldozatává!

2019-03-12 | Magazin
Idõskorú hozzátartozóink tõlünk sokszor távol élnek. Jóindulatuk, jóhiszemûségük, segítõkészségük és esetenként életkorukból adódóan egészségi állapotuk miatt kiemeleten veszélyeztettek a különféle jogsértésekkel szemben.

A bûnelkövetõk körében nem vesztett népszerûségébõl az úgynevezett „UNOKÁZÓS”  csalás. A csalás lényege, hogy unokájuknak vagy más közeli hozzátartozónak kiadva magukat hívják fel vezetékes telefonon az idõs embereket és valamilyen okra, például tartozásra, balesetre hivatkozva készpénzt vagy pénzzé tehetõ értéket csalnak ki tõlük.

Ezekben a csalástípusokban az a közös, hogy a csalók az idõs emberek pénzét, értékeit igyekeznek elvenni,

  • telefonon keresik õket
  • valamelyik fiatalabb családtagnak adják ki magukat, aki különleges  (veszélyes, problémás) helyzetben van éppen,
  • idõs áldozataikra lelki nyomást gyakorolnak.  

Nem lehet elégszer figyelmeztetni a lakosságot a rafinált csalók fejlett módszereire. Az ilyen, vagy ehhez hasonló bûncselekmények megelõzése érdekében az alábbiakat javasoljuk: 

  • Tartsák rendszeresen a kapcsolatot idõskorú hozzátartozójukkal!
  •  Tájékoztassák õket arról, ha elutaznak, hogy ne lehessen mondvacsinált indokokkal megtéveszteni õket!
  •  Nyomatékosan, többször figyelmeztessék õket a fenti esethez hasonló elkövetési módra. Tanítsák meg nekik, hogy az ismeretlen számról keresik õket hozzátartozóra hivatkozással, akkor elõször ellenõrizzék le a történetet az általuk ismert számon!
  •  Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak szóba jó szándékúnak tûnõ idegenekkel, hiszen a szándék lehet rosszhiszemû a mézes-mázos felszín alatt!
  • Figyelmeztessék hozzátartozójukat, hogy ha ismeretlen számról hívják, ne vegye fel a telefont, vagy ha mégis ne beszélgessen az ismeretlennel, mert akaratán kívül is adhat ki olyan információt, amivel visszaélhetnek. (Példa: az idõskorú sértetteket nagyon gyakran maguk árulják el az unoka nevét)

Fontos! Amennyiben hozzátartozóval, unokával kapcsolatban keresik, szakítsa meg a telefonhívást, és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a megnevezett unokával, családtaggal, mert így tudja ellenõrizni a hívás valódiságát!

Bûncselekményre gyanúja esetén azonnal értesítse a rendõrséget a 107 vagy 112-es segélyhívószámon!

Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztály

 

Megosztás