Egy kis illemtan

2019-07-12 | Magazin
Civilizációnk nagy vívmánya az illem,vagyis a  helyes viselkedés ismerete és annak betartása. Gyerekkorunkban ismerjük meg a legalapvetõbb formáit a társas kapcsolatoknak, a viselkedésnek,ami azonban az évek során kiegészítésre szorul, hiszen rájövünk arra hogy korántsem vagyunk tájékozottak vagy ha igen ismereteink némileg hiányosak.

Lássuk hát mit követel meg az illendõség tõlünk, amikor találkozunk egy ismerõssel?

A legalapvetõbb, hogy ha belépünk egy helyiségbe, akkor köszönünk. Ez természetes. De mi van olyankor, amikor egy vagy több ismerõst kell üdvözölnünk? Általában kezet fogunk.  Ha hölgy is van a társaságban, megvárjuk míg õ nyújt kezet. Ez elfogadott gyakorlat. Természetesen egy rövid idõpontban többszöri találkozásnál már nem kell kezet nyújtanunk, sõt nem kell újból köszönni sem. A kézfogással egy idõben mutatkozzunk be, ami legyen határozott és maximum 3-4 másodpercig tartson, hogy ne érezze magát kellemetlenül a másik fél. A hosszantartó kézfogás bizalomra utal, a túl rövid pedig kapkodós, nemtörõdöm jellegû. Igyekezzünk, hogy a kézfogás alkalmával a tenyerek is érintkezzenek, ne csak az ujjak, mert ez gyenge jellemre utal, vagy nemtetszést, undort is jelezhet. Találkoztam olyan kézfogással hogy majdnem letört a kezem az erõs szorítástól, de olyannal is, ami lagymatag, erõtlen volt. Mindkettõ hanyagolható. Ne akarjuk sem az erõs jellemünket sem ennek ellenkezõjét a kézfogásunkkal kifejezni. Kézfogáshoz mindig álljunk fel, és ha kesztyût viselünk, vegyük le, kivéve hölgyeknél, ha a kesztyû az alkalmi ruhához tartozó kiegészítõ.

Ha ismerõsünkkel nagyobb társaságban találkozunk, és van ott egy számunkra ismeretlen személy, ilyenkor az ismerõst illik elõször üdvözölni, majd utána a társaság többi tagját. A köszönést viszonoznunk kell, ha nem is ismerjük az illetõt.

Tudnunk kell, hogy kinek nyújthatunk kezet.

Természetesen az idõsebb a fiatalabbnak. a magasabb beosztású az alacsonyabb beosztásúnak, a tanár nyújthat kezet a diákjának, de ha a férfi a nõi alkalmazottjának nem nyújt kezet, akkor az illemszabályok szerint a kézfogás elmarad, vagyis ezt az alkalmazottnak tudomásul kell vennie.

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy egyszerre mondják a nevüket, így egyik fél sem érti a másikét. Fontos, hogy kézfogáskor egymás szemébe nézzenek a felek, hogy határozottan, de ne durván szorítsák meg a másik kezét. Vannak kultúrák, ahol a kézcsók és a meghajlás szigorúan tilos, de Magyarországon ezek a kiemelkedõ udvariasság megkülönböztetõ jelei. A kézfogás mindig jobb kézzel kell, hogy történjen, ha valamit fogunk benne, akkor azt át kell tenni a bal kezünkbe. Nem illik két kézzel, a férfiaknak pedig kesztyûben kezet fogniuk, ez utóbbi a nõkre nem vonatkozik. Ha egy ülõ társasághoz érkezik egy nõ, akkor a férfiaknak fel kell állniuk, hogy üdvözöljék, a nõkre ez csak akkor vonatkozik, ha egy nálunknál idõsebb hölgy jelenik meg.

Nagy hiba ha valaki csak a keresztnevét mondja köszönéskor, vagy nem tiszta kézzel nyújt kezet a másiknak vagy nem néz annak szemébe. A tekintet az egyik legfontosabb része a kontakt felvételének. A bemutatkozást célszerû röviden, tömören intézni, illetve adott helyzetekben, például hivatalos találkozó alkalmával, fontos, hogy névjegykártyacsere kísérje a bemutatkozást. Ezen alapszabályok persze szituációfüggõek, de ha betartjuk õket, akkor eleget teszünk az elvárt normának.
Kell e kézfogással üdvözölnünk egymást – ha kollegák vagyunk és munkahelyen rendszeresen találkozunk- erre vonatkozóan nem találtam az illemkódexben utalást. Ez a baráti gesztus mindenkinek szíve joga, ha úgy érzi, hogy ezzel még jobban kifejezi a szimpátiáját, barátságát tegye, hiszen ezzel semmit sem vét a szabályok ellen.

A köszönésrõl!
Amennyiben azonos nemûek,körülbelül azonos  korúak és rangúak, ebben az esetben mindegyikõjüknek arra kell törekedniük, hogy elsõként köszönjenek. Ha a férfi kalapot vagy sapkát visel, akkor illik azt megemelnie vagy jelzésszerûen megérintenie. Nem illik napszemüvegben, cigarettával a szánkban vagy zsebre dugott kézzel köszönni. Ha valaki ismeretlenekkel teli társaságba lép, akkor mindig az ismerõst kell elõször üdvözölnie, csak utána a többieket. Ha az asztalnál már sokan ülnek, elég csak a közvetlen mellettünk helyet foglalt személyeket üdvözölni.

Összegezve tehát  a kézfogásunk sugározza személyiségünket, ne legyen petyhüdt, mindig köszönjünk, és figyeljünk oda a lehetõ legtöbb illemszabály betartására, mert ezzel szimpatikusabb képet adhatunk magunkról, és kedvezõbben indulnak kapcsolataink is

Hogy állunk a tegezéssel?

Tegezni általában azonos korúak tegezhetik egymást, akik például egy helyen dolgoznak. Viszont 25 év felett már sértõ lehet valaki számára, ha csak úgy letegezik. Ha nem egyértelmû, hogy tegezhetjük-e az illetõt, inkább magázzuk, amíg õ fel nem ajánlja annak ellenkezõjét. Azt még tudni érdemes, hogy férfi-nõ kapcsolatban mindig a nõnek kell felajánlania a tegezõdést, illetve ha különbözõ korú személyekrõl van szó, akkor mindig az idõsebb kell, hogy azt kezdeményezze

 Arról hogy divat e a kézcsók és ha igen milyen szabályai vannak arról a közeljövõben olvashatnak.

Az illemtan szabályait – források bevonásával-  közzétette:
MajorEdit

Megosztás