Úrnap Budaörsön 2019-ben

2019-06-23 | Magazin
A méltán híres budaörsi virágszõnyeg készítõi évrõl évre két dolog miatt aggódnak. Az egyik az idõjárás, a másik, hogy lesz-e elegendõ virág. Volt is miért aggódni, hiszen elõzõ este szélvihar, és esõzés érte el térségünket.  Szerencsére az idõ a körmenet idejére „kitartott”, csak délutánra ért ide egy heves zápor.  A gazdag, színpompás virágszõnyeget látva, virág is akadt elegendõ.

Az elsõk már hajnali 5 óra elõtt a katolikus templomhoz érkeztek. A bejáratnál a Feldhoffer család díszített. A felújítás alatt álló templom állványzatát is virágokkal ékesítették. Az elsõ oltár már évek óta a Boros családé. A szobor, az oltárterítõ még régrõl való, õrzi a család. A díszítéshez mutatós virágokat vásároltak.

A Kolping Család tagjai szorgoskodtak a következõ szakaszon.  Egy hatalmas rózsafûzért raktak ki, szirmokból, termésekbõl.  A görög katolikusok sablont használtak és azzal egyszerû, de mutatós részt hoztak létre. A budaörsi asszonykör fõ motívuma a kehely volt. Szepesiné Molnár Márta a kerítés rácsozatát díszítette. – Ezt én minden évben vállalom. – mondta. A Tarzíciusz Egyesület logóját is láthattuk. Aztán következtek a kertbarátok, ahol már évek óta Polgár Marianne készíti a fõ motívumot, mindig az egyházi élethez köthetõ. Az idén templomunk védõszentjének,  Nepomuki Szent Jánosnak alakját alkotta meg.  A segítõk a virágszõnyeg mellett az Õszibarackos Madonna tondó – képét is körbe díszítették.

Hosszú rész jutott azoknak, akik Budaörsön voltak elsõáldozók.  Fiatalok tevékenykedtek a  Budaörsi Nepomuki Szent János Antióchia Közösség szakaszánál.

A Hauser-Róth család mindig a keresztnél állítja fel az oltárát. Még emlékszem, amikor néhai Báder Rici néni ajándékozta ott a koszorúkat. A Mindszenty Iskola horgonnyal, nappal díszített virágszõnyegén olvashattuk az intézmény jelmondatát: Tedd a jót és légy vidám! Õket rögtön a katolikus óvoda közössége követte.  A Tagscherer családnak egy nagyon hosszú rész jutott. A hagyományos, harmonikus díszítést alkalmazták. A harmadik oltárt a Ritter-Deigner család állította. Felirata: Keresztény Európa. 

Szintén évtizedek óta díszíti a templomkertben folytatódó szakaszt Németh Magdolna és Törökné Tompits  Györgyi.  Baumgartner Erzsikéék a saját részükhöz minden évben azt a sablont használják, amit még édesapja készített. –Most már a kis unokám is besegít. –mutatta büszkén Erzsike.

A negyedik oltár a Dauner családé, amelynek fõ motívuma az Alfa és Omega jel.

A 9 órakor kezdõdõ szentmisén Varga János plébános atya nagy szeretettel köszöntötte híveit, külön Zoltán atyát, Budaörs régebbi plébánosát és Stefan Michelbergert, aki erre a jeles alkalomra Würzburgból érkezett, vissza a gyökereihez. A méltóságteljes körmenetben felvonult Vatamány Sándor, görög katolikus parókus is. A magyar és német egyházi énekeket a budaörsi fúvószenészek kísérték.

Az ünnepség a Te Deummal , az egyik legszebb egyházi énekkel fejezõdött be.

Jó volt látni a sok fiatalt a segítõk között és a körmenetben. 9 óra után egyre többen jöttek, fényképeztek, gyönyörködtek a virágszõnyegben.  A körmenet után sokan vittek a szentelt virágokból, koszorúkból. Úgy, mint régen.

s.k.
fotó:wein

Megosztás