A kétkezi munka dicsérete

2019-04-30 | Portré
Aki régen úgy 40-50 évvel ezelõtt cipészmesterségre adta fejét, és cipõtalpalással, sarkalással foglalkozott,az általában vagy odahaza ûzte mesterségét vagy jobb esetben egy kis boltot nyitott és ott dolgozott . Hagyományos szerszámokat használt és még álmában sem gondolta volna a forradalmi változást ebben az õsi szakmában. Ma már Mister Minitek vették át a hatalmat ezen a területen,fantasztikus uj technológiákkal felszerelt gépekkel pillanatok alatt készítik el a megrendelt munkát.

Budaörsön sokan látogatnak el  a CBA melletti üzletsorhoz, ott is  a Doktor Step gyorsjavító mûhelybe, melynek tulajdonosa Kormány Sándor. Többször megfordultam már az üzletében, olykor õ is ott szorgoskodott két segédje mellett. Modern, korszerû gépekkel dolgoznak ördögi ügyességgel és gyorsasággal. Sokat változott a világ, így a régi mesterség a cipész szakma is átalakult.

Egyik alkalommal beszélgettem egy keveset az én cipõmet megsarkaló fiatalemberrel, akit Máténak hívnak. Túl sok a dolguk, hogy gyõzik – kérdeztem. „Én szeretek dolgozni, azért vagyok itt. Mi lenne, ha az ember csak tétlenül ülne, és nem csinálna semmit-válaszolt Máté. Én a kétkezi munka híve vagyok mondta miközben egy percre sem vette le szemét munkájáról. Azóta sem felejtem el ezeket a szavakat. Tulajdonképpen akkor határoztam el, hogy bemutatom az olvasóinknak az üzletet, és tulajdonosát, Kormány Sándort-

Hogyan lelt rá erre a régi mesterségre?

Nekem az édesapám volt cipész, tõle sajátítottam el ezt a mesterséget. Már gyerekkoromban kaptam tõle feladatokat, amelyeket ha jól végeztem el, jutalmat kaptam. De mint minden fiatal én is tanulni akartam. Nyíregyházán éltünk onnan jártam szakközépiskolába, ahol villanyszerelést és lakatosszakmát tanultam. A munka szeretetét szüleimtõl láttam és tettem azt magamévá.

Örülök annak, hogy észrevette és értékelte azt, amit Máté az egyik segédem mondott a munkáról, annak szeretetérõl. Ez igazolja számomra azt, hogy a munkához méltósággal és alázattal viszonyuló munkatársakat választottam, akiket magam mellett tartok és nevelem õket a munka szeretetére, és akik követik a tanításomat és osztoznak életszemléletemben. Mert az üzlethez érteni kell, úgy a szakmailag, mint emberileg egyaránt.

Sokat változott a világ. A régi cipészmûhelyeket felváltották a Mister Minitek. Hogyan jutott el odáig, hogy saját üzletet nyitott Doktor Step néven , mint tudjuk nemcsak Budaörsön hanem Érden is?

Ennek hosszú sora van. Mert az ember szerencséjének, elõrejutásának vannak lépcsõfokai, amelyeket én is megjártam. Kezdtem, mint villanyszerelõ, lakatos. A 70-es évek elején annál a cégnél ahová elhelyezkedtem odáig vittem, hogy Igazgatási és szervezési osztályvezetõ lettem. Sokat dolgoztunk külföldön ezért sikerült bejárni szinte a fél világot, Voltam Algériában, Teheránban, Svédországban ahol a szakmámban dolgoztam. Még a Finnlandia Palotában Hesinkiben is dolgoztam villanyszerelõként.

 A cégem a Közért Karbantartó és Szolgáltató Vállalat volt, ahonnan a Hungexpón keresztül jutottunk külföldre, vittük a felszereléseket, amelyeket ott beépítettünk. Komplex szakmai tudást szereztem ezáltal.

A rendszerváltás utáni években hittem abban, hogy saját lábamra állhatok, és ezért  létrehoztam  Komplett Lakás Szervíz néven  a vállalkozásomat,ahol a kilenc szakmámat tudtam kamatoztatni, úgy mint, villanyszerelés,hegesztés,  tapétázás,parkettázás, festés, mázolás,burkolás stb. A sorsom azonban újabb útra terelt. A Pilvax igazgatójának lakását újítottam fel, amikor egy müncheni vendége érkezett, akinek eldicsekedett az újonnan elkészült lakásával, melyet én újítottam fel. A német vendég nekem azonnal lehetõséget ajánlott fel Münchenben, a Repülõgépgyárban 1991-ben. Ott új technológiákat tanultam, ami újdonság volt számomra.

Egy évig voltam kint. Mûvezetõ lettem és ott akartak tartani.
Ott láttam elõször u. n. modern  susztergépeket, gravírozógépet, kulcsmásolást új technológiával,  szóval  nem úgy mint akkoriban itthon. Nekem nagy élmény volt a kinti tartózkodás. Ott láttam elõször Mister Minit gyorsjavító mûhelyt, csodálatos új technológiákat, melyeket igyekeztem megtanulni. Maradhattam volna, de a honvágy hazahozott. Hazajövet megtudtam, hogy a Skála Áruházban már mûködik idehaza is egy Mister Minit. Azonnal felkerestem az igazgatóját a cégnek és felvételre ajánlkoztam. Önéletrajzot íratott velem az igazgató, de nem akart felvenni mondván, hogy nagy állóképességet kíván ez a munka, ami azt jelenti, hogy egész nap állni kell a gépek mellett. Én megnyugtattam, hogy e felõl ne legyen kétsége, hiszen én már lefutottam a Maraton 32 kilométerét, Triatlonoztam, és állandóan edzek. Felvettek. A  kezdeti elzárkózás után sikerült a Mister Minit üzletág dolgozójává válnom. A célom tehát sikerült megtanulhattam az új technológiákat.

Tizenhat évig dolgoztam ott és én lettem a Mister Minit legnagyobb beszállítója. Oktatom a kollegákat külföldön is így Pozsonyban, Bécsben és máshol is. Legalább 150 újításom született a szakmában, Amikor nyugdíjba mentem a Mister Minittõl, még megbíztak egy Kijevi úttal ahol kb. negyven embert tanítottam be a szakma új technológiájára. Kijevben tíz üzletet nyitott a Mister Minit ahova két havonta jártam ellenõrizni.

Sokan megismernek s állítom, hogy szeretnek, hiszen én mindenkivel barátságos vagyok, ami sokat számit.

Tanítom a fiataljaimat arra, hogyan viselkedjenek a vevõkkel ,ha udvariasak, az vonzerõként hat és visszajönnek majd.

Ha van szabadideje mit szeret csinálni?

 Szép családom van két fiam és szeretett feleségem, kivel hamarosan az ötvenedik házassági évfordulót ünnepeljük.Szabad napjaimon, amibõl persze kevés van, szeretek olvasni és játszom a három unokámmal. Minden héten egy nap a” Papanap” amikor együtt vagyunk játszunk tanulunk, mikor mit. Habár az idõ halad, de még mindig sportolok,  hiszem hogy ez az egyik dolog ami az embert fiatalon tartja. A fiatalság megtartásának szerintem egyik titka hogy mindig céllal kell élni.

Miben rejlik az Ön üzletpolitikája?

Az üzletben fontos a munka megszervezése s az ígéret betartása. Aki belép az üzletembe nekem az elsõ, hogy kapcsolatba kerüljek vele egy pár szó erejéig. Van olyan is, amikor az addig végzett munkát egy kicsit félreteszem, mosolygok, barátsággal és állítom, hogy visszajön majd, mert itt pontosak és kedvesek voltak hozzá. Hiszek a szemkontaktusban, ami fontos két ember között akár milyen céllal találkoznak.

Egész életemben minden érdekelt, rengeteg szakmát sajátítottam el amit most kamatoztatok az üzletemben. A fiam nagy segítségemre van . Minden olyan munkát, amivel máshol szóba sem állnak mi megcsináljuk. Tehát nem csak cipõben kell gondolkodni,amikor bennünket felkeresnek. Teljes körû cipõ, táska javítást,cippzárjavitást, minden tipusú kulcsmásolást, gravírozást végzünk. Saját háttérbázisunk van négy darab gravírgéppel. Elemet cserélünk, élezünk a fûnyírótól kezdve a manikûr ollóig, névjegykártya, szórólap,emellett  számtalan  problémát oldunk meg, mellyel hozzánk jönnek.

Hatodik éve mûködik Budaörsön Doktor Step üzletünk,valamint   Érden az Interspárban is, mindkét üzletünkben szolgáltatást végzünk,  Érden Törökbálinti úton lévõ üzletünkbõl  pedig anyaggal látjuk el, igény szerint  az  üzleteket.

Van két talpraesett segédje. Mátéra hogy talált rá? Pár évvel ezelõtt bejött az üzletembe és elmondta, hogy egy Bõrmûves iskolába jár, és egy cipõt kellene készítenie a vizsgára. Hozta is kaptafára húzva a cipõt, segítséget kért, amit én megadtam neki. Õ megfogadta a tanácsaimat majd pár hónap múlva visszajött és elmondta, hogy sikerült a vizsgája jelesre. Megtetszett a fiú és elhívtam hozzám dolgozni, mert ügyes keze van. Itt biztos a megélhetése, van munka csak dolgozni kell.

A Másik fiú Marci, aki szintén szorgalmas nagyon ügyes fiatalember. Máté a számítás technikában nagyon jó. Tervezzük, hogy egy szakkönyvet írunk, mert ennek a szakmának nincs szakkönyve. Tanulni ezt a mesterséget igazán nem is lehet, ide kézügyesség és fantázia, valamint kombinatív megoldó képesség kell.

Ön szerint mi az ember feladata küldetése ebben a világban?

Elsõsorban az, hogy a sors – nevezzük sornak- által rábízott feladatokat jól végezze el. Én úgy érzem ezt tettem egész életemben és ha elszólítana innen az elkerülhetetlen elmúlás, emelt fõvel és boldogan távoznék.

Major Edit

Fotó: wein

Megosztás