Városi ünnepség a Kossuth-szobornál

2024-03-14 | Budaörs
A műsorban közreműködik: Budaörsi Latinovits Színház, Budaörsi Fúvószenekar, Budaörsi Sapszon Ferenc Kórus, Szélrózsa Néptáncegyüttes

Szeged, 1848 október 4.

Részlet Kossuth szegedi toborzóbeszédéből:

Oly hatalmasnak hiszem én a népet, hogy ha felkel és összetart, a ropogva összerogyó ég boltozatait is képes fentartani erős karjaival.

Én esküszöm a mindenható Istenre, ki védi az igazságot és a hitszegő árulót megbünteti, esküszöm, hogy hazánk szabadságából egy hajszálnyit utolsó csepp véremig elraboltatni nem engedek; esküszöm, hogy hazánkat védeni fogom, mig karomat felemelhetem. A magyarok Istene ugy segéljen és áldjon meg engemet!
(A nép e szavakat lefedett fővel s fölemelt kezekkel lelkesülve mondotta el a szónok után.)
(Forrás: arcanum.com)
Megosztás