2020. szept. 21-től érvényes új járványügyi intézkedések

2020-09-19 | Közélet
A koronavírusteszt hatósági ára 19 500 forint, de ha háziorvos rendeli el, akkor ingyenes. A szájmaszk szabályos használata kötelező a mozikban, színházakban, múzeumokban is. Oktatási intézménybe csak testhőmérséklet-mérés után lehet belépni.

A koronavírus kimutatását célzó PCR-tesztért azoknak kell majd fizetniük, akiknek a saját döntése, hogy elmennek a mintavételre – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A részletes jogszabályok a Magyar Közlöny 207. számában olvashatóak.

Néhány kiragadott rész:

A száj és az orr kötelező eltakarása

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
a) a tömegközlekedési eszközön,
b) – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet
(a továbbiakban: vendéglátó üzlet) vendégei kivételével – az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
c) – a vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,

d) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –,
e) – az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi területén,
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
fa) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
fb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
fc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,

fd) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
fe) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
ff) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
g) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
ga) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
gb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
h) ügyfélfogadási időben
ha) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,

hb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
hc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
i) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Egészségügyi intézmény területén mindenki köteles maszkot viselni.  Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

Szociális intézményben
a) az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal,
b) az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint
maszkot kell viselniük.

Közlekedésben

Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására sem viseli a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, azt a tömegközlekedési eszköz vezetője köteles
a) az utazásból kizárni,
b) közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és
c) gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető felszólítására sem viseli, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A kereskedelemben

Ha a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján a kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,
a) a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,
b) a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,
c) a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,
d) a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések

A köznevelési intézménybe, valamint a szakképző intézménybe (a továbbiakban együtt: intézmény)
nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
A  belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.  Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
Az intézmény területére
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót  kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.
Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozóan:

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.
A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.
A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni.
A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.

 

Megosztás