Általános súlykorlátozás Budaörs útjain

2022-02-21 | Közélet
Bizonyára valamennyi budaörsi lakos örömmel fogadja a hírt , hogy a Budaörsi Önkormányzat kezelésében lévő valamennyi közútra csak kétszintű engedélyezési eljárás után hajthatnak be a 3,5 tonnánál nehezebb gépjárművek 2022. február elsejétől.

Ez azt jelenti, hogy előbb egy elvi közútkezelői engedélyt kell kérni a fuvarozóknak, majd ez alapján adható ki a behajtáshoz szükséges eseti engedély. Utóbbi szinte automatikus azok számára, akik rendelkeznek elvi engedéllyel. Az önkormányzat – hiánytalan kérelem esetén – gyors ügyintézést ígér. Az eljárás díjmentes.

A képviselő-testület hozta ezt az önkormányzati rendeletet, amely a 3,5 tonnánál nehezebb gépjárművek (teherautók) közlekedését szabályozza Budaörs útjain. Eszerint, ha a behajtás építkezéshez kapcsolódik, ahhoz előzetesen elvi közútkezelői hozzájárulást kell beszerezni az önkormányzattól. Az elvi kérelemben annak benyújtója vállalja, hogy ha az útburkolatban, járdában, felhajtóban, növényzetben okozott kárt önként helyreállítja, vagy megtéríti a helyreállítás költségét.
A súlykorlátozás az autópályát, a főutat (Budapesti- és Szabadság út), valamint a bevásárlóközpontok környezetét leszámítva gyakorlatilag az egész várost érinti.

Az engedély megadásának feltétele többek között, hogy a beruházás, amelyhez a tehergépjárművet igénybe veszik, rendelkezzen településképi bejelentéssel, végleges építési engedéllyel (vagy igazolja az egyszerű bejelentést), rendelkezzen igazolással arról, hogy részt vett a kötelező szakmai konzultáción, rendelkezzen előzetes kertészeti tervvel vagy ha kell, fakivágási engedéllyel.
Az engedélyt legfeljebb három évre adja meg a hatóság, amely kérelemre további három évvel meghosszabbítható, de szabálytalanságok esetén vissza is vonható.

Az új eljárásra azért volt szükség, mert a túlsúlyos tehergépjárművek gyakran okoznak kárt az útburkolatban, és a helyreállítás költségét a közút kezelője – vagyis az önkormányzat – nem kívánja korlátlanul viselni. Ugyanakkor az adott útszakasz melletti ingatlanokat, illetve magukat a behajtani szándékozókat is megóvja a behajtással összefüggésben felmerülő károkozás lehetőségétől. Az eljárás minden esetben díjmentes.

A rendelet életbelépésével párhuzamosan hatályát veszítette a 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006 (III.29.) önkormányzati rendelete.

(RV)

Megosztás