Anyák az I. Világháborúban

2021-05-01 | Budaörs
Helyt álltak a földeken, nevelték a gyereket, a semmiből készítettek ételt, miközben a fronton harcoló férjükért, fiukért, testvérükért reszkettek.

Amikor 1914-ben eldördült az a bizonyos lövés és Ferenc Ferdinánd osztrák trónörökös halálos sebet kapott autójában, még senki nem gondolta, hogy a következő négy év 15 millió halottat és hatmillió sebesültet követel majd. A gépesített mészárszék négy éve addig ismeretlen terhekkel és szenvedéssel járt mind a harctereken, mind a hátország civil lakosságára nézve.

A hagyományos női szerep, a családanya, feleség egy csapásra felborult a háború következtében. A családfő keresete nélkül rendkívül nehéz volt fenntartani a családot. Az élet minden területéről hiányzott a munkaerő. A gazdák és napszámosaik, mesteremberek, kereskedők és tanárok együtt szenvedtek valahol a fronton, valamelyik lövészárokban.

Aztán elkezdtek özönleni a gyásztáviratok, s a háborúban álló országok gyermekeinek elképesztő tömegei maradtak apa nélkül. Akik mégis visszatértek, azok mentális és fizikai sebeket hordtak – méghozzá mélyeket. A kisfiúknak és kislányoknak egyik napról a másikra fel kellett nőniük, hiszen többé nem volt családfenntartó. Ahogy egyre kétségbeesettebben folyt a harc, s egyre több katona esett el, sok országban egyszerűen felemelték a besorolási korhatárt, hogy az idősebb férfiakat is behívhassák. Ezért még több apa veszett oda.

Ott, ahol nem maradt dolgozni képes férfi a családban, a nőknek kellett átvenni a feladatokat. Az anyák tehát dolgozni mentek, s bármit elvállaltak – a bármi azonban sokszor kemény fizikai munka volt. Jó esetben a nagyszülők tudtak segíteni a családnak. A földeken idősek, asszonyok és nagyobb gyerekek végezték a legnehezebb munkákat is.

Amikor nagyapám szerencsésen hazatért az olasz frontról, a kisfiának már semmi emléke nem maradt róla. Egyre azt kérdezte a mamájától: -Mikor megy már el a katona bácsi.

A budaörsi Kruck Mátyás földműves (sz: 1874) Konrád Máriával (sz: 1876) kötött házasságot. Egyre bővült a család. Amikor Mátyást behívták a frontra, már kilenc gyermekét hagyta fájó szívvel otthon. A legfiatalabb, Pál mindössze 2-3 éves lehetett.

Gondoljunk bele: milyen kegyetlenség volt egy sokgyermekes családból elvinni a kenyérkeresőt!!

Aztán megjött az értesítés, hogy az apa elesett a fronton. Nevét megtaláljuk az 1. v. háborús emlékoszlopon.

Egyik éjjel a gyerekek hallották, hogy édesanyjuk sír. Megkérdezték, hogy miért?

-Mert nem tudom, hogy holnap mit adok nektek enni...felelte.

Erejét nem kímélve, felnevelte a gyermekeit. 1940-ben hunyt el.

Nem élte meg, hogy a legkisebb fia, Pál a 2. világháborúban, 1942-ben Sztálingrádnál eltűnt.

Anyák Napja idején sokszor gondolok azokra a nehéz sorsú édesanyákra. Hősök voltak ők is, még ha nincs is a nevük az emléktáblákon.

s.k.

Megosztás