Budapesten egyelőre marad a szigorúbb rend

2020-05-18 | Közélet
Minden megyében megnyithatnak a szállodák, a kijárási korlátozás már Budapestet sem érinti.

A Kormány a következőket rendeli el Budapest területére, e rendelet 2020. május 18-án lép hatályba.
A kijárási korlátozás megszűnik.
Általános védelmi intézkedések:
Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.
Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok és szabadtéren lévő játszóterek is látogathatóak.

Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések:
Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
Az e rendelet hatálya alá tartozó területen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a kerületi önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet.
A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések:
Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.
A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a hely üzemeltetője gondoskodik.
A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.
A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések
A korlátozások érvényben maradnak azzal, hogy a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés, valamint családi rendezvény megtartható.
A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

2020. június 15. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.
2020. június 15. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható és azon zenés szolgáltatás biztosítható.
Az e rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések
A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.
A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

(A Magyar Közlöny 2020.évi 112. száma alapján)

(SzK)

Megosztás