Eöry Ajándok emlékére

2020-07-23 | Budaörs
Valószínűleg sokan ismerik Eöry Ajándokot, akinek halála kapcsán lapunk egy rövid összefoglalót közöl életéről és munkásságáról.

A „másokért való lét“ az embernek legjobban megfelelő életforma (II. János Pál)
A fenti idézet Dr.Eőry Ajándok névjegykártyájának mottója volt.
 E szerint élt és dolgozott egészen 2020. július 11-én bekövetkezett haláláig. 

A világ úgy van megalkotva, hogy mindig születnek kiemelkedő személyiségek. Ilyen volt Eőry Ajándok is, aki egész életét tanulással, kutatással  töltötte melynek eredményét megosztotta mind azokkal akik nyitottak voltak tanításaira.

Tudományos munkásságával óriási eredményeket ért el. Mindannyiunk számára hasznos élete azonban 2020. július 11-én véget ért.

Eöry Ajándok a  hosszú és egészséges élet lehetőségét kínáló, kínai 3-1-2 meridián torna programot több mint két évtizede indította el hazánkban. Budapesten jelenleg 83, vidéken 162, határainkon túl pedig 11 helyen, Ausztriában, Szlovákiában és Romániában működnek 3-1-2 meridián torna klubok, és ezekben immár mintegy 10-15 ezer ember tesz tudatosan a gyógyulásáért vagy egészsége megőrzéséért. A 3-1-2 meridián torna ma már népegészségügyi programnak számít, amelynek nagy előnye, hogy ingyenesen, bárki számára könnyen elsajátítható és gyakorolható.
Dr. Eőry Ajándok nevéhez fűződik a „Szent Péter esernyője” program is, amely megoldást biztosít a kényszerhelyzetben lévő, elkeseredett, leendő édesanyák számára gyermekük biztonságos és névtelen elhelyezésére.

Budaörsön a Közösségi Házban is létrejött a Meridián torna klub, mely lehetővé tette az egészséges élet elérését mindazoknak, akik szorgalmasan eljártak a foglalkozásokra. Létrejött a meridián tornára járók közössége, mely egy nagy közösséggé  kovácsolta a résztvevő tagokat.

Néhány adalék Eöry Ajándok életében elért  kutatásainak, munkásságának  eredményeiből:

Több mint ötven éven át foglalkozott hagyományos kínai orvoslással. 1970 óta tagja volt az MTA Biofizikai Társaságának. „Az akupunktúrás pontok bőr-elektromos viszonyai” témában biológus disszertációját summa cum laude védte 1969-ben. 1973-ban Greguss Pállal kilépett az amerikai nyilvánosság elé az akupunktúra holográfiás modelljével (Greguss és Eőry: „Proposal to Use Longwave Holography to Study Acupuncture” NIH, Proceedings NIH Acupuncture Research Conference, Washington), majd a világon elsőként kidolgozta, és először német nyelven publikálta az akupunktúrás pontok bőrlégzés-mérési módszerét és első eredményeit. 1984-ben a Magyar Biofizikai Társaságban megszervezte az Akupunktúra Munkacsoportot, melynek megalakulása óta titkára. 1985-ben Magyarországon elsőként nemzetközi munkaértekezletet szervezett „az akupunktúra biofizikai, számítástechnikai és rendszerelméleti vonatkozásai” címmel. Kimutatta, hogy a bőrlégzés jellegzetesen változik a tűbeszúrást követően kialakuló, terjedő meridiánérzéssel

1999 májusától a Taiwanban működő, a Kínai Orvoslás és Gyógyszerészet Globális Fejlődését Kutató Intézet a kínai orvoslás világelitje tagjaként tartja számon. Ugyanezen intézet 1999 decemberében alelnökévé választotta. 2001 óta „A Hagyományos Kínai Orvoslás alapjai” című kreditpontos, szabadon választható tárgyat adja elő a Semmelweis Egyetemen magyar és angol nyelven.
Elévülhetetlen érdemei vannak a kínai-magyar kapcsolatok ápolásában, szorosabbra fűzésében az orvoslás, gyógyászat területén. Ennek egyik fontos eredménye, hogy 2016-ban Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont budapesti létrehozásáról is szóló szándéknyilatkozatot írt alá Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára és Wang Kuo-csiang kínai egészségügyi és családtervezési miniszterhelyettes.

Több közéleti személyiség, így Pál Feri atya így nyilatkozott róla:

„.. A kovász embere volt..ma egy olyan világban élünk, ahol olyan sokan szeretnek szinte mindenféle elmélyülés nélkül morális piedesztálon állni, és ítélkezni mindenki fölött. Hát Ajándok, biztos nem volt ilyen. Tőle ez biztosan nagyon távol volt. Olyan értelemben nagyon távol volt ettől, hogy ha valaki a tudása, a tudománya és a kultúrákat átölelő embersége és hitele révén meg tudta és akarta ragadni, hogyan lehet gyógyítani, jót tenni, szolgálni az embert, az egészséget, az életet – hát az ő volt. Sok-sok évtizeddel a többségünk előtt milyen mélyen felismerte például a tradicionális kínai gyógyászatban a jót. Amikor a többség azt mondta: „jaj”, ő azt: „Csinálni kéne.” Sokakat bizonyára az itt ülők közül is ő gyógyított meg. Azért, mert egyszerre volt meg benne a nagyvonalúság és az elmélyültség. Ahogyan finom érzékenységgel elmélyítette annak a tudományát, hogy mi jó, és mi az, ami az embert megbetegíti.”

Dr Eőry Ajándok genetikailag, szellemileg magyar ember a szó legtisztább értelmében. Testi-lelki beteg embereket gyógyít. Rendelőjébe tömegek járnak reggeltől estig. Amikor este bezár a rendelő, a máltaiak kisbuszába ül és forgalmi csomópontokon hajléktalanokat, koldusokat gyógyít.

Módszere egy több, mint 5000 éves gyógyítási rendszer, mely szerint az ér- és idegrendszer hálóján kívül az emberi testet meridián háló fonja be, mely az „élettest” szférájában élteti és irányítja a test-lélek-szellem hármasságát.

Makovecz Imre építő  művész így nyilatkozott róla:

Dr Eőry Ajándok az akupunktúrát szinonim masszázzsal egészíti ki, melyekhez azonos hatékonysággal megtartó erőt, derűt, bizalmat sugároz.

A rontás elérte hazánkat. Ebben a helyzetben életünk folytatásához szükségünk van Eőry Ajándokokra, azokra, akiknek törekvése, hogy a megújuló életet képviseljék, közvetítsék.

Ha beszélünk magyar népszellemről, tudnunk kell, hogy itt él közöttünk és bennünk. Valódi megjelenítése maga Dr. Eőry Ajándok és a hozzá hasonlóak.

Áldja meg az Isten!
Makovecz Imre építő művész

Eöry Ajándokra emlékezve, 2020. július 22-én közös gyertyagyújtással megemlékezést tartva jöttek össze a budaörsi meridián torna tagjai, akiknek ez idáig a Közösségi Ház adott otthont a foglalkozások megtartására. Tagjaik remélik, hogy ez a számukra olyan fontos elfoglaltság a jövőben is folytatódni fog. A meridián torna hívei túl azon, hogy hisznek egészségük ily módon való megőrzésében, vallják, hogy az eltelt idő folyamán életszemléletükké  és közösségépítővé vált Eöry Ajándok tanítása, mint ahogyan hirdette: „ Nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek”

Major Edit

Megosztás