"Hogyan vezetnek a szüleid?" videópályázat gyerekeknek

2020-07-10 | Budaörs
A Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat keretében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) videópályázatot hirdet fiatalok számára a helyes közlekedési kultúra népszerűsítése érdekében. Célunk az alkotásra ösztönzés és a figyelem felhívása a közlekedési kultúra fontosságára.

A videópályázatot általános iskolák felső tagozatos tanulói és középiskolás diákok számára hirdetjük meg, két korcsoportban.

 A pályázat célja

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) amellett, hogy a magyarországi útdíjfizetés biztosítása érdekében jött létre, fontosnak tartja a tevékenységi köréhez kapcsolódóan megvalósítható innovációk, illetve közlekedési szemléletformáló projektek támogatását is. Jelen pályázat célja a legfiatalabb generációk megszólítása, alkotásra ösztönzése, egyben a helyes közlekedési kultúra népszerűsítése a körükben.

 1. A pályázat témája

„Hogyan vezetnek a szüleid?”

 1. Pályázók

Magyarországi általános iskola felső tagozatos tanulói (1. korcsoport) és magyarországi középiskolai tanulók (2. korcsoport), külön kategóriát képezve.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. munkatársai és közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt a pályázaton.

 1. Nyeremény

Korcsoportonként 1 darab Apple iPhone SE (memória: 64 GByte, szín: fekete). (A nyeremény készpénzre nem váltható.)

 1. Pályaművel (videó) szemben támasztott követelmények:
 • videó hossza:
  o  minimum: 15 másodperc,
  o  maximum: 60 másodperc,
 • videó minimum szélessége (fekvő formátum esetén) vagy magassága (álló formátum esetén): 480 képpont (480p)
 •  videó formátuma: szabadon választott, de a YouTube-nak fel kell tudnia dolgozni
 • a videó addig nem publikálható, amíg nem történik meg az eredményhirdetés
 • videó tartalmi elemei nem esnek szerzői jogi védelem alá (különös tekintettel a felhasznált hanganyagokra, logókra), vagy a készítő birtokolja a szerzői jogokat,
 • pályázók vállalják, hogy csak olyan pályaművet nyújtanak be, melyen harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, ami a pályaművek felhasználását akadályozná vagy gátolná,
 • a videó végén jelenjen meg a „NÚSZ videópályázat 2020” felirat.
 1. Nevezés feltételei

Az alábbiakat kell tartalmaznia a kommunikacio@nemzetiutdij.hu címre elektronikus úton beküldött nevezésnek.

 • E-mail tárgyat a következő séma alapján: Videópályázat: Pályázó neve – Pályázat címe
 • A pályázó:
  –  nevét,
  –  születési dátumát,
  –  jelenlegi oktatási intézményének nevét és címét,
  –  osztályának a számát,
  –  telefonszámát,
  –  értesítési e-mail címét (ha a küldési cím ugyanaz, mint az értesítési e-mail cím, akkor nem kell elküldeni külön) és
  –  18 éves kor alatt a pályázó szüleinek, törvényes képviselőinek nevét
 • A videó
  –  címét,
  –  hosszát és
  –  YouTube linkjét.
 • Az e-mail szövegében leírt, a pályázattal kapcsolatos részvételi feltételekhez való hozzájáruláshoz és a pályázathoz kapcsolóan rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a NÚSZ Zrt. adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelő kezeléséhez való kifejezett hozzájárulás. (Pl. „A pályázat részvételi szabályzatában leírtakkal egyetértek, a pályázatom a részvételi szabályzatban leírtaknak megfelel. Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a pályázathoz kapcsolódó adataimat az adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint kezelje.”
 • A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a videofelvételen szereplő személyek kifejezett hozzájáruló nyilatkozatát a képmásuk és hangjuk, illetve a videófelvétel által az adatkezelő NÚSZ Zrt. rendelkezésére bocsátott esetleges további személyes adataik (vagyis olyan, személyes adatnak minősülő információk, amelyek a videófelvételen hangzanak el) kezelése vonatkozásában, a NÚSZ Zrt. adatkezelési tájékoztatója alapján.
 1. Egyéb rendelkezések
 • Egy pályázó legfeljebb 3 pályaművel pályázhat.
 • A NÚSZ Zrt. korlátozás nélkül jogosult a benyújtott pályamű egyéni és a világon bárhol történő levetítésére, tartalmának használatára bármilyen nyelven és média csatornán, továbbá arra, hogy a pályamű hozzáférését harmadik fél számára lehetővé tegye a saját webfelületein, illetve egyéb médiumokban és webfelületeken.
 • A NÚSZ Zrt. jogosult a videókat és annak részleteit anyagi ellenszolgáltatás nélkül, bármilyen megkötés nélkül szabadon felhasználni. A felhasználási jog korlátlan időre szól.
 • Tekintettel a pályázati eljárás nonprofit jellegére a pályázók nem támaszthatnak igényt anyagi javakra a szervezőtől a szerzői jogokkal kapcsolatban.
 • A pályázónak – a bírálóbizottság külön kérésére – részletes leírást kell adnia, hogy hogyan készítette el a videót.
 • A NÚSZ Zrt. részére biztosított felhasználási jog nem kizárólagos, a pályázók a nyereményhirdetést követően a beadott pályaműveiket korlátozás nélkül vetíthetik, más versenyekre benevezhetik jelen verseny mellett.
 • A NÚSZ Zrt. a filmkészítők által elkövetett esetleges szerzői jogsértésért nem tehető felelőssé, a NÚSZ Zrt. a szerzői jogok tekintetében a beérkezett pályaműveket nem vizsgálja.
 • A NÚSZ Zrt. fenntartja a jogot, hogy amennyiben etikai vagy jogi aggályok merülnek fel a szerzői jogokat illetően, a pályázót a versenyből kizárhatja.
 • A NÚSZ Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy ne hirdessen nyertest egy korcsoportban vagy egyik korcsoportban sem, amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő pályamű.
 • A NÚSZ Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a bírálóbizottság döntése alapján a pályázót a pályázatával kapcsolatos hiánypótlásra kérje.
 • A NÚSZ Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot videófájl formátumban is kérje a pályázótól online, fájlküldéssel vagy adathordozón.
 1. Beküldési határidő

A pályaműveket 2020. augusztus 20. 23:59-ig kell elküldeni a 6. pont feltételei alapján.

 1. Pályázatok elbírálása

Az általános iskola felső tagozatában tanulók pályaműveit és középiskolai tanulók pályaműveit is egy független, 4 főből álló bizottság titkos szavazás alapján dönti el. A legtöbb pontot kapott mű nyer mindkét korcsoportban.

 1. Nyertes kihirdetése

A korcsoportonkénti 1-1 nyertest legkésőbb 2020. szeptember 7-én 23:59-ig legalább egy online felületen közzéteszik a NÚSZ Zrt. munkatársai.

Kihirdetési felületek:

 1. Nyeremény átvétele

A nyeremény átvételét a NÚSZ Zrt. munkatársai egyeztetik a két korcsoport nyertesével. A nyeremény átvételére a nyereményhirdetést követő 90 napon belül van lehetősége a nyertesnek. A nyereményátvétel során a nyertesnek meg kell adnia a pályázati anyagban beküldött adatokon kívül a születési helyét és dátumát, a lakcímkártyáján szereplő lakcímét, az adóazonosító jelét és a TAJ-számát.

A nyeremény a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás. Az adó megfizetésére az Szjatv. 70. § (6) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a NÚSZ Zrt. a kötelezett.

A nyertes köteles az adóügyi adminisztrációhoz a pályázathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban leírt adatszolgáltatást biztosítani, ill. a hozzájáruló nyilatkozatot megadni. A NÚSZ Zrt. jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani, amíg a szükséges információkat a nyertes Pályázótól nem kapja meg. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja.

 1. Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tájékoztatja a 2020-as „Hogy vezetnek a szüleid?” témájú videópályázatában (továbbiakban: videópályázat) résztvevőket, hogy a pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót az interneten, az alábbi linken érhetik el.

Megosztás