Jelöltállító szervezetek az október 13-i önkormányzati választásra IV: FIDESZ-KDNP

2019-10-04 | Budaörs
Cikkünkben bemutatjuk az 5-10. számú választókerületek jelöltjeit a FIDESZ-KDNP részéről, a magukról közzétett információk alapján.

5. kerület KAPITÁNY GÁBOR
Születésem óta Budaörs az otthonom, életem folyamatos meghatározó alappillére a város. Szüleim Bács-Kiskun megyéből költöztek ide, feleségem pedig a több mint háromszáz éve betelepült sváb családok leszármazottja. Három gyermekünket is lokálpatrióta szellemben neveljük. 2005-ig vállalkozóként tevékenykedtem a városban. A hivatali ügyintézések alatt tapasztaltak fordítottak a politika irányába, mert változtatni szerettem volna a -közösség helyett – öncélú érdekeket szolgáló városvezetés szemléletén. Elhatározásomat tettek követték: 13 éve vagyok tagja az önkormányzat különböző szakbizottságainak és 5 éve vezethetem a KDNP budaörsi szervezetét.
Fő célkitűzésem, hogy azoknak az embereknek a képviseletét lássam el, akik nem érezhetik saját életükben a város fejlődését. Szebbé, élhetőbbé kell tennünk a belvárost! A jelenlegi lepusztult állapotokat fel kell számolnunk! Megválasztásom esetén képviselői irodát kívánok működtetni a belvárosban, ahol napi kapcsolatban lehetek a lakossággal. Tegyük közösen szebbé és jobbá Budaörsöt!

6. kerület LUNTZ PÉTER
Budaörsi vagyok születésem óta. Itt élek, itt jártam iskolába és itt voltam egykor igazolt ifi focistája a BSC-nek. Édesapám, dr. Luntz Ottokár, kertészmérnökként, szőlőnemesítőként rengeteg segítséget nyújtott a helyi kertbarátoknak. Munkája elismeréseként egyesületük fel is vette a nevét. Felmenőim értékrendjét követve én is lokálpatriótává váltam.
Végzettségem turisztikai szakközgazdász, magyar szállodák üzemeltetésével, vezetésével foglalkoztam. Jelenleg szakértőként dolgozom, idegenforgalmi projektek megvalósulását segítem.
Szeretném Budaörs szolgálatába állítani évtizedes vezetői és menedzseri tapasztalatomat. A település látványos problémákkal küzd, a megoldás azonban évek óta várat magára. A túlzsúfolt, nehézkes és balesetveszélyes közlekedés megkeseríti életünket és mindenkit érint: fő célom egy biztonságos, könnyen elérhető belváros kialakításának támogatása. Ehhez kérem szavazatát!

7. kerület CZIGLA KATALIN
Az óvárosban nevelkedtem, édesanyám tősgyökeres budaörsi felmenőkkel rendelkezik. Tíz évig a lakótelepen éltem, a Bleyer Német Nemzetiségi Ált. Iskolába, majd az Illyés Gyula Gimnáziumba jártam. Főiskolán és egyetemen szereztem művelődésszervezői, humán szervezői és online marketing manageri képesítést. 2004-2006 között a BNNÖ-nél voltam rendezvényszervező, ahol sok tapasztalatot szereztem Budaörs kulturális életéről. Mindezt szívesen fordítom a város javára.
Édesanyaként jól ismerem körzetünk problémáit, szépségeit. Fontosnak tartom térfigyelő kamerák kihelyezését, játszótereink megvilágítását, nyáron kihúzható napvitorlák elhelyezését, parkjaink, járdáink felújítását, a Lévai utcai közösségi ház modernizálását. Célom a hagyományok tisztelete, a fenntartható fejlődés előmozdítása.
Szerintem nagy szükség van a női nem képviseletére az önkormányzatban. Budaörs vezetése megérett a változásra, fiatalításra! Számítok Önre.

8. kerület KELLER-DEÁK KRISTÓF
1995, születésem óta élek Budaörsön családommal. Az ELTE-n történelem alapszakot, majd a Corvinus Egyetemen nemzetközi tanulmányok mesterszakot végeztem. Tanulmányaimat doktori iskolában folytatom. A Fidelitas tagjaként szereztem tapasztalatot a közéleti munkában és a helyi közösségekkel való együttműködésben. Fontosnak tartom, hogy lakóhelyem fejlődése érdekében dolgozhassak és az Önök kívánságainak ismeretében alakítója legyek környezetemnek. Célom a városrész lakosainak hiteles és fiatalos, friss lendülettel teli képviselete.

9. kerület TOMORY GÉZA
Felvidéki, keresztény családból származom, erős vallásos elkötelezettséggel. Feleségem mesterpedagógus, lassan ötven éve élünk boldog házasságban két gyermekünkkel és négy unokával. Az ő jövőjükért aggódva igyekszem aktív közéleti tevékenységet folytatni lakóhelyemen, Budaörsön. Környezetvédelmi gépészmérnök vagyok, rövidesen az arany diplomámat is átvehetem.
Négy éve külsős szakértője vagyok a pénzügyi ellenőrző bizottságnak, ahol az építési beruházások területén szerzett sok éves tapasztalomat igyekszem hasznosítani.
Változtatni szeretnék az építési szabályokon az építkezések korlátozásával és a közlekedési anomáliákon. Az Önök elképzeléseire építve alakítsuk ki közösen Budaörs és választókerületünk jövőjét!

10. kerület TÖRÖK ISTVÁN
Kamaraerdő ne legyen ismét „a város mostohagyermeke”, mint az elmúlt 5 éves ciklusban! Képviselőként, Önökkel karöltve, 2010-14 között jelentős fejlesztéseket végeztünk. Bízom benne, hogy a mostani választáson nem politikai alapon, hanem racionálisan születik döntés Kamaraerdő képviseletéről. Büszkeségünk, az új park, tovább kell hogy szépüljön! A zajterhelést radikálisan csökkenteni kell! Nem megengedhető, hogy a Kolozsvári utcai önkormányzati telkeken magán egészségügyi intézmény épüljön, amit a helyiek csak korlátozottan vehetnének igénybe. Gátat kell szabni a soklakásos társasházak, „mini lakóparkok” építésének! Maradjunk nyugodt, élhető szigete Budaörsnek! Ehhez kérem támogatásukat, szavazatukat.

Megosztás