Jézus Pilátus előtt

2023-04-07 | Budaörs
Mint minden embert,úgy a festőket és költőket is mélységesen megrendítette Jézus szenvedése.Mint azt már tettük Munkácsy Mihály Krisztus trilógiájával állítottunk emléket az idei Húsvét alkalmával Jézus szenvedéséről. Mindezeket látva és Reviczky Gyula Jézus Pilátus előtt című versét olvasva reménykedjünk abban,hogy a jóság és nem a gonoszság fog elhatalmasodni az emberiségen.
A keresztény egyházak tanítása szerint nagypénteken Jézust a római helytartó, Pilátus elé kísérték és felségsértéssel vádolták. Pilátus végül a zsidó főpapok és a tömeg nyomására kereszthalálra ítélte: ez volt a legsúlyosabb büntetés akkoriban. Jézust a nép kigúnyolta, megverte. Pilátus látta, hogy a népharaggal már tehetetlen, és ekkor mosta meg kezét a nép előtt, és azt mondta: „Ártatlan vagyok ennek az igaznak vérontásában. A ti dolgotok.” Pilátus kiszolgáltatta Jézust a népnek, akik keresztre feszítették. A keresztúton egy nehéz fakeresztet cipeltetettek vele, a gúnyolódó tömegen át a Golgotáig (Koponyák helye), ahol megfeszítették. Csuklójánál és lábánál fogva a keresztre szegezték, ahol aznap este meghalt. Utolsó mondata ez volt: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” Majd fejét lehajtva, kilehelte lelkét.
Reviczky Gyula: Jézus Pilátus előtt
Állok merengve, hosszan, áhítattal:
Ez ő! Ilyen volt! Így képzeltem én;
Álmomban éjjel, elmélkedve nappal
Kerestem arczát; végre föl lelém.
Mit a halandó gyönge ismerettel,
Töprengve, könyvekből meg nem tanul:
Az a te nagy lelkedbe rejtezett el,
Lángelméd érzi öntudatlanul.
Az örök eszmét sejtem itt, e vásznon,
S világrendünk hány bús kérdőjelét!
A két kezet, mely áld, kötözve látom,
Hallom a csőcselek «feszítsd meg»-ét.
És hallom azt is, százszor hangosabban,
De nem a trón, a vádlott hirdeti,
Hogy a mi nem veszendő, halhatatlan:
Halandó ember meg nem ölheti!
Nincs a ki védje, nincsen pártfogója,
Vérét szomjazzák a zsidó papok.
Jósképpel áll; azt olvasom le róla:
«Feszítsetek föl! Én meg nem halok!»
Nézzétek őt! Két keze megkötözve.
A nép üvölt: «Feszítsd, feszítsd meg őt!»
Megszánja asszony, mégsem ő a gyönge.
Leborulok ily óriás előtt.
Oly szelíd, alázatos, lemondó, –
Ő az erény, igazság mártira.
S oly büszke, hajthatatlan, égbe rontó:
Ez ő! a Messiás, isten fia!
Pilátus tétovázik… Nincs segítség!
Látom, hogy el fogják veszíteni.
De érzem: kikel sírjábul ismét…
Meghal, mert ember; él, mert isteni.
Közzétette:Major Edit
Megosztás