Mindenszentek előtt az Ótemetőben

2022-10-29 | Budaörs
A budaörsi Ótemetőt, a magyarországi németség egyik legrégebbi épen maradt temetőjét, 1755-ben szentelték fel, miután a templom körüli temetkezést megszüntették. Ez a temető hazánk legnagyobb egybefüggő német nemzetiségi sírkertje. A régi budaörsiek Alter Friedhofnak nevezik.

Dr. Riedl Ferenc helytörténész szerint Luncz Mátyás fiát temették először ide, de a legrégebbi épen maradt gótkeresztes sírkő Mertinger József budaörsi plébánosé 1782-ből. Csaknem 1400 sírkő található a területén, melyek a Buda-környéki kőfaragók alkotásai, s nagy részük a 19. század második feléből és a 20. századból való.

Egy sírkő az 1700-as évek végéből.

Az utolsó temetést valószínűleg 1956-ban tartották, de a temetkezés végleges megszüntetésére csak 1980-ban került sor. Az Ótemető területén található a ravatalozó is. A temetőben álló Csulits- kápolnát az 1980-as években kapták meg szertartásaikra a görög katolikusok, akik ma is használják. A kápolnát 1862-ben építtette Csulits János és családja. Csulits János nőtlen fivére a halálos ágyán a kápolna megépítésére ajánlotta fel az apai örökségét.

1996 júniusában a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a hazai német nemzetiségi lakosság 1946 és 1948 között történt kitelepítésére emlékezve országos emlékhellyé nyilváníttatta, alapkövét is ekkor tették le. 2006 júniusában itt avatták fel az Országos Német Elűzetési Emlékművet. Címe: „Bezárt kapu”, amely Menasági Péter szobrászművész alkotása, a magyarországi németek szülőföldjükről történt elűzésének 60. évfordulójára állították fel. Talpazatán Koch Valéria költőnő sorai olvashatóak: „ Stoppt schon den kleinssten Haß, sagt rechtzeitig halt!” – A legkisebb gyűlöletet is már időben állítsátok meg!

Az Elűzetési Emlékmű mellett találunk egy szerény emléktáblát. A táblát a Budaörsi Német Kulturális Egyesület állíttatta a tiszalöki internálótáborban tragikus körülmények közt agyonlőtt Schultz József budaörsi fiatalember emlékére 2010. november 14-én. Schultz József, akit 18 évesen a háborúba vetettek, majd fogságba került.10 év elteltével kész fiatalemberré cseperedett. Megtudta, hogy szüleit, kiket már 10 éve nem látott, Németországba telepítették. Fiatalsága legszebb évei háborúskodással, és a fogságban teltek el. Az internáló táborban a sortűznél az első sorban állt….

A temetőben a sírkövek java részét 2010-ben helyreállították, restaurálták, a hiányzó darabokat kiegészítették. A megmaradt részekből egy kis lapidáriumot, kőtárat alakítottak ki. Több sírkő foglal magába szív alakú faragványt. (Szív formájúra faragott sírkővel Magyarországon csak Balatonudvari és valamelyik környező település sírkertjében lehet találkozni!)

A sírkövek alatt a kitelepítettek, rajtuk kívül a mai lakosok egy részének elődei – Schillingek, Drixlerek, Riedlek, Herzogok, Schultzok, Ritterek, Michelbergerek, Weberek, Sattelbergerek, Winklerek – alusszák örök álmukat.

Az Ótemető városunk múltjának egyik értékes emléke. Vigyázzunk hát rá!

Fotó: vein

s.k.

Megosztás