Mindenszentek és Halottak napja régen

2019-10-30 | Budaörs
Mindenszentek ünnepe távoli időkre nyúlik vissza. IV. Gergely pápa (827-844) helyezte november hónap első napjára ezt az emlékünnepet. A Martyrologiumban, azaz a vértanúkról szóló könyvben ez áll a Halottak napjáról: Ma az összes elhunyt hívő emlékünnepét üljük.

Így tehát ez az ünnep, amelyet most már az összes szentekre kiterjesztettek, az egyházi év vége fele megfelelő helyet kapott, hogy kifejezésre juttassa Krisztus országának dicsőséges megvalósulását.”

Bonomy Jenő, a Budai hegyvidék lakóinak szokását kutatva, ezt írta a 30-as években Budaörsről: Egy héttel előtte a sírokon gondos kezek foglalatoskodtak. Kigyomlálták, a feldőlt kereszteket megigazították. Elhelyezték a haldokló természet utolsó virágpompáját. Leggyakrabban krizantémot. Mindenszentek délutánján a feketébe öltözött hívők a temetőbe vonultak, prédikációt hallgattak, hozzátartozóik sírján mécsest égettek.”

A házaknál az olajmécses egész nap égett. Fényénél az esti harangszókor olvasót mondtak az egybegyűlt családtagok, majd egy Miatyánkot imádkoztak az elhunyt szeretteikért. Először azokért, akik a közelmúltban távoztak az élők sorából. Legvégül azokért, akikre már senki nem emlékszik.

Hiedelmek is kapcsolódtak a Halottak napjához. Például, aki a sírokról virágot szakít, azt a halottak a mélybe húzzák.

Ennek a napnak csak a gyerekek örültek, mert a keresztmamájuktól fonott kalácsot kaptak. A „heiligenstritzel” – t csak ezen a napon árusították a helybeli pékek.

Ebben az évben a Mindenszentek napja (november 1) péntekre esik. A rákövetkező nap a Halottak napja.

s.k.

fotó:wein

Megosztás