Nagyboldogasszony, Nagyasszony napja: augusztus 15.

2021-08-06 | Budaörs
A magyarok Nagyboldogasszonya Mária, Jézus Krisztus Édesanyja. Augusztus 15-e az ő mennybevételének ünnepe, egyben Magyarország Mária oltalmába ajánlásának emléknapja. Siklós Endre versével ünnepeljük.

Nagyboldogasszony harangjai

gyűlölettől összetört, földbe temetett
vízbe fojtott harangjaink
évszázadok során
imádságaink erejéből feltámadva
azóta is harangoznak
múltunk, jelenünk, jövőnk miatt
ahogy a sorsunk meg van írva!…

őseink, honfoglaló Árpád népe megmaradásáért
Szent királyunk hitéért, bölcsességéért
szentjeink – Szent Lászlótól kezdve
hősi fokon gyakorolt emberségéért
kiküzdött igazságainkért
múltunk, jelenünk vértanúiért
hazánk szolgálatára felesküdött, emberhű politikusokért

áldást zengjetek Nagyboldogasszony harangjai

történelmi elhibázott lépéseinkért
véres csatáinkért
árulásainkért, bűnbánatainkért
felejtéseinkért, megtorpanásainkért
gyöngeségeinkért, önfeladásainkért
gyűlölettől sújtottakért
ártatlanul elítéltekért
börtönök világáért
abortuszban meggyilkoltakért
maradásainkért, indulásainkért
hazánk földjét eladókért
hazánk földjét örök fájdalommal elhagyókért
hazánk földjét érdekből elhagyókért
anyanyelvükben „bujdosók”-ért
anyanyelvünket felejtőkért

könyörögjetek Nagyboldogasszony harangjai

Nagymagyarországra emlékezőkért
Nagymagyarországot lélekben építőkért
nemzeti színészetünk nagyjaiért
tiszta ajkú, kezű írókért, költőkért
művészetükben utánozhatatlan művészekért
tudósokért, az emberiség jótevőiért
hitünk, s a magyar szellem védelmezőiért

a hála szavait zúgjátok Nagyboldogasszony harangjai

*Végtelen hosszan írhatnám e sorokat, de minek? – a folytatás, a jövőnk
a Te Kezedben van, Uram, ezért Nagyboldogasszony harangjai legyenek a Te akaratodra bízva!

Siklós Endre

 

Megosztás