Lakossági fórum településrendezési eszközök módosításáról

2019-01-03 | Közélet
2019. január 7-én, hétfõn 16.00 órakor lakossági fórum a Városházán a  Porsche Ingatlankezelõ Kft. terület és környéke, Budaörs 098/4 hrsz, – 098/5 hrsz, – MÁV vasúti terület (097 hrsz.) – 4071/8-, 4071/6-, 4071/1-, 0107 hrsz és az Autópálya (0110-, 089 hrsz.) által határolt tömbrõl, mivel a településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszba került.

Melyek a településrendezési eszközök (a teljesség igénye nélkül)?

Pl. a településfejlesztési koncepció, a településrendezési terv, a településszerkezeti terv, településszerkezeti tervleírás, helyi építési szabályzat (HÉSZ), szabályozási terv, övezeti terv, jóváhagyandó munkarészek, alátámasztó munkarészek.

Az egyeztetés és elfogadás az alábbi szakaszokból áll:

1. Elõzetes tájékoztatási szakasz – teljes eljárás esetében (az egyszerûsített és a tárgyalásos eljárásnál választható)

2. Véleményezési szakasz – egyszerûsített és teljes eljárás esetében

3. Végsõ szakmai véleményezési szakasz – mindhárom eljárás típus esetében

4. Elfogadási és hatálybaléptetési szakasz – mindhárom eljárás típus esetében

Vajon milyen változtatásokat szeretne véghezvinni Budaörs vezetése? Ha elmegyünk, megtudhatjuk – remélhetõleg.

Megosztás