Már 30 éve - július

2019-07-24 | Közélet
Eltemetik Kádár Jánost, nõ az NDK-ból menekültek száma, újabb hitelfelvétel, George Bush amerikai elnök Budapesten, súlyosbodik a magyar-román konfliktus, már nem lõnek a nyugati határszélen.

Júl.1. – Megkezdõdött a Magyarországi Szociáldemokraták kétnapos országos értekezlete. – A magyar modellváltás nem egy párt vagy néhány párt, hanem minden politikai társadalmi erõ, az egész nép, az egész nemzet ügye, csak akkor sikerülhet, ha az egész társadalom programjává válik – mondta Szûrös Mátyás, az Országgyûlés elnöke, a 12. magyar békekonferencián. – Az Összefogás az MSZMP Megújításáért mozgalom országos gyûlést tartott. –  Tallini tudományos tanácskozás: Az 1939. augusztus 23-i szovjet-német szerzõdés, az ún.  Molotov-Ribbentrop paktum jogi szempontból olyan szerzõdés,  amely harmadik országok ellen irányul, sérti szuverenitásukat, politikai függetlenségüket és területi egységüket.

Júl. 3. – Közlemény: A szovjet írószövetség kész kiadni Alekszander Szolzsenyicin „,Gulag szigetcsoport” cimû regényét. – A súlyosan beteg Kádár Jánost kórházba szállították. – A Magyar Úttörõk Szövetsége és a volt KISZ tulajdonában, kezelésében és használatában lévõ ingatlanvagyon társadalmiasításáról folytattak tárgyalást az ifjúsági szervezetek.

Júl. 4.  – Egy család bérbe vette a Sümegi Várat, annak rendbehozatalát ígérve. – Három hazai vállalkozó alig néhány héttel ezelõtt hozta létre a Renault – Baumgartner Kft.-t, és máris több mint 200 gépkocsi-elõjegyzést tartanak nyilván. – Az MDF szellemi és mozgalmi egységének és békéjének megõrzése végett bizottságot hozott létre, melynek tagjai: Antall József, Csoóri Sándor, Csurka István, Für Lajos. – FIDESZ a Demisz (volt KISZ) újabb ingatlanértékesítésérõl: a pénzt az ifjúság szociális problémáira kellene fordítani. – Kádár János állapota továbbra is válságos. Kádár Jánost a nap folyamán meglátogatta Nyers Rezsõ, az MSZMP elnöke és Grósz Károly, az MSZMP fõtitkára.

Júl. 5. – Tárgyalások a Nemzetközi Valuta Alappal (IMF) : cél egy több évre szóló hitelmegállapodás létrehozása. – Eltemették Andrej Gromikót , aki sok éven át a Szovjetunió külögyminisztere volt.

Júl. 6. – Elhunyt Kádár János. – A Legfelsõbb Bíróság Elnökségi Tanácsa csütörtöki nyilvános ülésén alaposnak találta a legfõbb ügyész óvását: hatályon kívül helyezte a Nagy Imre és társai ellen 1958-ban hozott ítéleteket.

Júl.7. – Tatai Fidesz-csoport: A mi megyénk lakossága kb: 320 ezer fõ, ebbõl kommunista: (illetve tagdíjfizetõ) 21 ezer fõ. Ha esélyegyenlõségrõl beszélünk, úgy nem érthetõ meg, miért rendelkezik külön sajtóval egy maroknyi kisebbség? Erre még az sem jogosíthatja fel õket, hogy õk a lapalapítók. Mert kérdezzük: más párt is alapíthatott velük egyidõben lapot? Az alapításhoz szükséges pénzt a tagdíjakból hozták össze?
– George Bush amerikai elnök minden jel szerint szokatlanul nagy gonddal, és széles körû elõzetes nyilvánossággal készül jövõ heti lengyelországi és magyarországi látogatására.
– A Belügyminisztérium, a Katonai Ügyészség és a BM Határõrség tényfeltáró bizottságot hozott létre a mosonmagyaróvári sortûz (1956.okt.26.) pontos körülményeinek feltárására. – A gyermek- és ifjúsági szervezetek tovább tárgyalnak a KISZ vagyonának (3 milliárd forintot érõ 70 ingatlan) sorsáról.

Júl. 8. – Lipcsei polgárjogi csoportok pénteken nyílt levélben tiltakoztak a szaporodó állami retorziók és az emberi jogok megsértése miatt az NDK-ban. – Befejezõdött a hévízi tófürdõ újjáépítése.

Júl. 9. – Az év elsõ öt hónapjában 5 millió 942 ezer külföldi látogatott Magyarországra, 47 százalékkal több, mint az elmúlt év hasonló idõszakában.

Júl.10. – BBC: Magyar források szerint szombaton teljes kudarccal végzõdött a magyar és a román vezetõk találkozója, amikor Bukarestben a varsói szövetség csúcstalálkozója után összeültek nézetkülönbségeik megvitatására. Mindent összevéve a magyar-román konfliktus meglehetõsen súlyos. Romániában a mintegy kétmillió fõnyi elégedetlen magyar kisebbség egyre növekvõ magyarellenes hangulattal találja magát szemben. Magyarországon pedig a Romániából érkezett több tízezer menekült jelenléte a széleskörû románellenes hangulat tüzét szítja.
– Megnyitották a forgalom elõtt az M5-ös autóut Örkény-Lajosmizse-Kecskemét közötti szakaszát. – Zwack-Unicum Budapest néven korlátolt felelõsségû társaság alapító okiratát írták alá a Fórum Hotelben. –  A Világbank és a magyar kormány képviselõi Washingtonban 95 millió dollár összegû kölcsönegyezményt írtak alá közlekedésfejlesztésre.

Júl.11. – Több ezer ember várta az esõ ellenére George Bush-t a Kossuth téren. – Ellenzéki Kerekasztal: az ellenzék képviselete a magyar szociáldemokraták megfelelõ részvétele nélkül nem lehet teljes, és már csak ezért is kívánatos, hogy minél elõbb megoldódjanak a Szociáldemokrata Párt belsõ viszályai. – Környezetvédelem: Külön bajt okoz, ha a veszélyes hulladékot fogadó ország váratlanul nehézséget támaszt. Így a hulladék sajátos útvonalat járhat be, mint a Petersberg nyugatnémet hajó esetében is történt. A hajó egy bécsi vegyi üzem lebontásából származó építési törmeléket és olajjal szennyezett földet szállított Törökországba, onnan Romániába, a szovjetunióbeli Uszty-Dunajszk (ideiglenes) végállomásig.
– A Minisztertanács rendeletben szabályozta Kádár temetését: a temetés napján az állami zászlót vonják fel, majd eresszék félárbocra. Az állami intézményekre tegyenek gyászlobogókat. A vendéglátóhelyeken, szórakozóhelyeken a temetés befejezéséig a kormány megtiltotta a zene- és mûsorszolgáltatást. – Az osztrák belügyminisztérium rendelete: rövid idõn belül szüntessék meg az országban tartózkodó magyar menenédekjog-kérõk állami ellátását.

Júl.12. – Tömegdemonstrációt szerveznek a jövõjükért aggódó mecseki uránbányászok. – Milosevics: Jugoszlávia jelenlegi válságát a hatalmas, bürokratikus államigazgatási rendszer idézte elõ.

Júl. 13. – Levél Bush elnökhöz: „Mi, az Erdélybõl menekültek, még összeszûkült gyomorral, félelemtõl átitatva, hontalanul, napi szellemi és anyagi feladatokkal küszködve nem politizálunk, de számítunk a reformok, a nemzetközi összefogás családegyesítõ hatására, melyben az Ön közremûködését is kérjük."
– Munkanélküli segélyben a bevezetése óta eltelt fél évben 46OO-an részesültek. A segélyezettek közül eddig 138O-an tudtak elhelyezkedni. A júniusi adatok szerint a félév végén mintegy 3000 munkanélküli számára folyósítottak segélyt. – Megkezdõdtek a francia forradalom 200. évfordulójának ünnepségei Párizsban. Az Eiffel-toronnyal szemközti széles térségen 33 állam- és kormányfõ vett részt Francois Mitterrand elnökkel, az ENSZ fõtitkárral, s más neves személyiségekkel együtt az emberi jogok egyetemes nyilatkozatáról való megemlékezésen.

Júl. 14. – Kádár János temetése: A Mezõ Imre úti temetõben százezerre becsült tömeg jelenlétében helyezték Kádár Jánost örök nyugalomra. – Új devizális intézkedés: Egységes devizaszámlára helyezheti el a lakosság a birtokában lévõ külföldi valutáját eredetvizsgálat nélkül. Amennyiben külföldre utazik, a számláról korlátozás nélkül felveheti pénzét, s azt a számlavezetõ bank által adott kiviteli engedéllyel az országhatáron túlra viheti. Továbbra is tiltott a devizák adása-vétele.

Júl.15. – A Szovjetunió a jövõ év elején kivonja a Balti-tenger térségébõl atomfegyverekkel felszerelt tengeralattjáróit. – A hét, gazdaságilag legerõsebb tõkés ország vezetõi megállapodtak abban, hogy fokozzák és összehangolják a kelet-európai országok, különösen Magyarország és Lengyelország reformirányvonalának a támogatását. – Megalakult a Magyar Gyógyszerészi Kamara. – Harminc NDK-állampolgár tartózkodik az NSZK budapesti nagykövetségén – egész családok is iskolaköteles gyerekekkel. Mindannyian a Szövetségi Köztársaságba akarnak távozni.

Júl.16. – Szabad Európa Rádió: Nehezen érthetõ, hogy a kormány miért habozik a szerzetesrendek feloszlatását elrendelõ, 1950-es intézkedéseket hatályon kívül helyezni. Ma sem világos, hogy mi is történt a feloszlatott ÁEH iratainak egy részével, még mielõtt bármilyen más szervnek alkalma lett volna ellenõrizni, hogy milyen iratok kerülnek zúzdába.

Júl.17. –  Piacfelügyelõség: Laposabb lett a pénztárca, ezért kevesebb élelmiszer fogy az üzletekben, a polcokon felhalmozódnak a lejárt szavatossági idejû termékek, s ráadásul minden negyedik-ötödik vevõt becsapnak a közértekben. – BBC: Egy nemrégiben létrejött magyar cég szexbolt-hálózat megnyitására készül. Szex-magazinok árusítását és – amennyiben a törvény lehetõvé teszi – nyilvánosházak megnyitását is tervbe vették. Egy tíz boltból álló üzlethálózat megnyitását tervezi, pornográf filmeket, kazettákat, lapokat és kellékeket árulnána. – Horn Gyula: Románia részérõl még nincs konrét katonai fenyegetés Magyarországgal szemben, de ennek lehetõségét nem szabad lebecsülni.

Júl. 18. – A módosított honvédelmi törvény értelmében a felsõfokú végzettségû hadkötelesek sorkatonai szolgálatának idõtartama 12 hónapra csökkent.- TASZSZ: A magyar-szovjet-amerikai közös expedició állítólag megtalálta Petõfi Sándor földi maradványait szovjet területen, Barguzin településen, a Bajkál-tó körzetében.

Júl.19. – Elkezdõdött a Thermal Hotel Aquincum építése az Árpád-híd budai hídfõjénél. – A lengyel nemzetgyûlés (parlament) Wojciech Jaruzelskit, az eddigi államtanács elnökét, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának elsõ titkárát választotta meg köztársasági elnökké. Ezzel Lengyelország 4 évtized után visszatért az elnöki rendszerhez, jelentõs lépést téve a pluralista demokrácia felé. – Gorbacsov: Ma már nyilvánvalóvá vált, hogy azok közül, akik nem tudtak átalakulni, átvenni az új módszereket, sokan gyakran szellemileg elbizonytalanodnak, ingerültté válnak, s a jelen politikai problémák erõszakos megoldását, az elvesztett tekintélynek az elégedetlenkedõk és bírálók elleni szankciók útján való visszaszerzését szorgalmazzák.

Júl. 20. – Együttmûködést ígért a köztársasági elnökké megválasztott Wojciech Jaruzelskinek Lech Walesa, a Szolidaritás vezetõje. – Dr. Antall József, a Magyar Demokrata Fórum egyik vezetõje Brüsszelben kötetlen tárgyalásokat folytatott a néppárti frakció vezetõjével.
– Gazdasági konferenciát tartottak a gyõri Rába Magyar Vagon és Gépgyárban, a magyar ipar egyik jelenleg legsikeresebb nagyüzemében. Horváth Ede vezérigazgató több mint egyórás tájékoztatójában erõteljesen bírálta a jelenlegi pénzügyi politikát és gazdasági irányítást. Nem tartható fenn az a még mindig domináló kormányzati nézet, hogy onnan veszik el a pénzt, ahol éppen találnak, s a fejlesztésre alig marad valami. – Forgalomlassító demonstrációval követelték az M 5-ös autópálya várost elkerülõ szakaszának haladéktalan megépítését Kecskeméten.

Júl. 21. – Jurta Színház vezetõsége: A Jurta Színház elítéli az MSZMP Budapesti Bizottságának azt a kísérletét, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc legfényesebb dátumát: október 23-át kisajátítsa – a gyilkosokat és az áldozatokat a szánt megbékélés szellemében összemossa. Az MSZMP jelenlegi vezetõi a mai napig nem határolták el magukat elõdeik bûnös politikájától, épp ezért nincs erkölcsi hitelük és joguk ahhoz, hogy a magyar nép legszentebb ünnepét kisajátítsák. A hóhér és az áldozat között a kötél nem baráti kapocs.
– MTV-elnök: A Magyar Televízió – mint nemzeti intézmény – nem lehet pártharcok színtere, ezért folyamatosan el kell érni, hogy valamennyi párt a televízión kívül fejtse ki politikai tevékenységét. – Magyar Közvéleménykutató Intézet: Meggyõzõdésünk, hogy a közszolgálati jellegû, független, jó szakmai színvonalon végzett választási kutatások eredményeinek közkincssé tétele minden párt és szervezet és – tágabban – az egész magyar társadalom politikai kultúrája számára is hasznos lehet.

Júl. 22. Németh Miklós: A kormány, a pekingi diákmozgalom szétverése után megerõsítette elhatározását, hogy Magyarországon nem fognak erõszakkal megoldani belpolitikai kérdéseket. A fegyveres erõkkel nem fognak nálunk visszaélni. – Félmillió londoni életét keseríti meg napok óta a teljes vízhiány a brit fõváros dél-keleti részén. A vízhiányt a napok óta tartó hõség miatti szárazság okozza.

Júl.23. – Németh Miklós interjú nyugat-német lapnak: Magyarország távlati célja az, hogy a Közös Piac társult tagja legyen; legkésõbb 1990. június 8-án szabad, demokratikus választások lesznek Magyarországon, és az MSZMP tudomásul fogja venni, ha a választásokon nem tesz szert többségre; Magyarország nem kíván idegen modelleket átvenni, az ország mindig akkor volt sikeres, amikor a saját útját járta.

Júl. 24. -. Befejezéséhez közeledik a RÁBA szentgotthárdi gyárának építése. A 30 ezer négyzetméteres nagycsarnokban személygépkocsi-motorgyárat szerelnek fel. – A Budapesten tanító orosz szakos tanárok átképzését a következõ két évben 23-26 millió forinttal segíti a fõvárosi tanács. – Deutschlandfunk: A magyar határõröknek megtiltották, hogy olyan személyekre lõjenek, akik el akarják hagyni az országot. A határõrség egyik ezredesének nyilatkozata szerint csak figyelmeztetõ lövéseket lehet leadni.
– Az Egyesült Államokban a parlamenti alsóház körülbelül ötödannyi segélyt szavazott meg Lengyelországnak és Magyarországnak, mint amekkorát George Bush elnök ígért július közepén Varsóban és Budapesten. – KGB: A szovjet állambiztonsági szervek munkájában megkezdõdött a komoly átalakulás, folyamatban van a politikai rendszerben és a szocialista jogállam gépezetében betöltött helyének és szerepének átértékelése.

Júl.25. – Az utóbbi idõben megszaporodott azoknak az NDK állampolgároknak a száma, akik a Magyar Népköztársaság államhatárát tiltott módon kísérelték meg átlépni.

Júl.26. – II. János Pál pápa bejelentette, hogy 1991-ben Magyarországra látogat.
– A Balatonnál tetõzik a nyaralók száma  s ez szinte robbanásszerûen hozza felszínre az infrastruktúra hiányait. A korábbi hetekben vízhiány, idõleges áramkimaradások, a telefonhálózat alig használható szintig fokozódó túlterheltsége után most a közlekedés gondjai kerültek elõtérbe.- A Kelet és a Nyugat közelítése, egymás jobb megismerése a célja az Európai Baptista Szövetség budapesti kongresszusának, amelynek elsõ alkalommal ad otthont szocialista ország. – A gazdaságtalanná vált mecseki urán- és szénbányászat részleges vagy teljes visszafejlesztése súlyos válsággal fenyegeti Baranya gazdaságát.

Júl.27. – Amerikai szakértõk szerint egyre nagyobb az az ózonlyuk, amelynek megjelenését két évvel ezelõtt a Déli-sark felett észlelték a tudósok. – Középszintû politikai egyeztetõ tárgyalások kezdõdtek az MSZMP vagyonának felosztásáról.

Júl.28. – Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes vezetésével megalakult a Reklám Világszövetség magyar szekciója, amelynek 21 magyar vállalat, bank, intézmény a tagja. Cél a hazai reklámtevékenység elõsegítése, tanulmányok és szakanyagok készítése a magyarországi marketingmunka felpezsdítése érdekében, valamint külföldi szakemberek részvételével oktatási és képzési programok szervezése.
– Határõrségi tájékoztató: Folyamatosan bontják a nyugati határ 260 kilométer hosszúságban telepített jelzõrendszerét, valamint a kettõs drótkerítést. A határõrség a határ közelében továbbra is igazoltatni fog, továbbra is engedélyhez lesz kötve a határ közvetlen közelében mindennemû munka engedélyezése. Érvényben maradnak természetesen a határral összefüggõ nemzetközi szerzõdések is.

Júl.29. – A 4-es számú fõút várost elkerülõ szakaszának megépítése, illetve két lebontásra ítélt épület megmentése érdekében tömegdemonstrációt szervezett több párt. – MSZMP KB:  A testület méltatta Kádár János kiemelkedõ személyiségét, nemzetközileg is jelentõs politikai munkásságát. "Kádár János politikai örökségébõl õrizzük és folytatjuk mindazt, ami elõremutató" – Valóságos ostromállapot uralkodik az NSZK budapesti nagykövetségén, amelyet megrohamoztak az NDK-beli menekültek.
– A fõvárost szimbolizáló jelképek – a címer és Budapest zászlaja -, a személyekrõl szóló közterület-elnevezések, városrésznevek áttekintésére szakemberekbõl és társadalmi-politikai szervezetek képviselõibõl álló bizottság létrehozását javasolja a Fõvárosi Tanács vezetése. – Július végén befejezõdik az ausztriai magyar menekültek kilakoltatási akciója, amelynek során mintegy 2000 személyt bocsátottak el az állami gondozásból.

Júl. 30. – Utoljára csapoltak a Dunai Vasmû II-es számú nagyolvasztójából. A következõ napokban megkezdõdik a 32 éve üzemelõ kohó kapacitásbõvítõ, korszerûsítõ átépítése. A több mint 2.5 milliárd forintba kerülõ munkát szovjet tervek alapján hazai és szovjet szakemberek végzik el. – A csernobili atomerõmûben bekövetkezett baleset miatt 106 ezer belorussziai lakos kitelepítése szükséges, mivel jelenlegi lakóhelyükön a sugárzás szintje, a talaj sugárfertõzöttségének a mértéke az egészségre ártalmas.
– A Bush elnök által kezdeményezett Közép- és Kelet-európai Nemzetközi Környezetvédelmi Központ létrehozásának és mûködésének ügyében magas szintû amerikai tudományos és környezetvédelmi küldöttség érkezett Magyarországra.

Júl. 31. – BBC: …a hét végén további 44 keletnémet szökött át a magyar határon Ausztriába. – Augusztus elsejétõl részmunkaidõben foglalkoztatja 440 dolgozóját a Taurus Gumiipari Vállalat nyíregyházi gyára, hogy ne kelljen 140 embernek felmondania. – Kedden Brüsszelben 24 nyugati ország szakértõi ülnek össze, hogy egynapos értekezleten megvitassák: miként segíthetnék a magyar és a lengyel reformokat. –  Az NSZK budapesti nagykövetségének nem áll módjában segíteni azokon az NDK-állampolgárokon, akik a külképviselet közbenjárásától remélnek kiutazási engedélyt Magyarországról a szövetségi köztársaságba. A döntés egyedül az NDK-tól függ.

Megosztás