Mi újság a csatornadíjak körül?

2019-01-03 | Közélet
Biztosan nem én vagyok az egyetlen budaörsi lakos, aki 2018. nyár eleje óta nem kapott számlát az új szolgáltatótól, a Fõvárosi Csatornázási Mûvektõl. De van jó dolog is a szolgáltatóváltásban!

Információimat személyes levelezés útján, ill. a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. honlapjáról gyûjtöttem be, ahol a budaörsiek külön tájékoztatást kapnak a felhasználói és forgalmi adatokkal, csatornahasználati díj számlázásával és a díjak beszedésével kapcsolatban:
 http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/budaors/szolgaltatasi_dijak/tajekoztatas

Ennek alapján még mindig nem tudjuk, mikor érkezik a Törsvíz utolsó elszámoló számlája és a FCSM elsõ számlája részünkre, ami azonban nagyon örvendetes (végre!), hogy nem külön keres bennünket és olvassa le ugyanazt a vízmérõállást a vízmûvek és a csatornamûvek leolvasója – gyakran nem találva otthon a napközben dolgozókat -, hanem a Fõvárosi Vízmûvek adja majd át a leolvasott adatokat.

"1. A felhasználókra vonatkozó felhasználói és forgalmi adatokat – a budapesti mûködéssel összhangban – a Budaörs területén a közmûves ivóvízellátást, mint víziközmû-szolgáltatást biztosító Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (továbbiakban: FV Zrt.) adja át Társaságunk részére.

2. A lakás-mellékvízmérõkre vonatkozó adatok átadása az FV Zrt. részérõl közvetlenül a Díjbeszedõ Holding Zrt. (továbbiakban: DBH Zrt.) részére történik…"

Érdemes elolvasni fenti tájékoztatót, hiszen az elektronikus számlázással, locsolási kedvezménnyel kapcsolatban is fontos információt kapnak a budaörsiek!
És még valami: a szolgáltatóváltást követõ, esetlegesen hosszabb idõszakot felölelõ számlák kiegyenlítésének megkönnyítése érdekében lehetõséget biztosítanak részletfizetési kedvezmény igénybevételére a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen.

A tájékoztatót egyébként minden budaörsi ügyfél megkapja elsõ számlájával együtt!
SzK

Megosztás