Ócsai kirándulás

2019-04-14 | Közélet
A Bobák Klub tagjai e  hétvégén  szombaton Ócsára kirándultak, abba a fõvárostól 35 km-re fekvõ Ócsai Tájvédelmi Körzetbe, mely a Duna-Tisza köze hajdan kiterjedt lápterületeinek egyik utolsó értékes maradványfoltja, az Ócsa-Dabas-Inárcsi turjánvidék. Tartalmas újabb ismeretekre tehettünk szert az itt töltött órák során.

Alig egy órás buszozás után megérkeztünk Ócsára melyet sokan csak hallomásból ismertünk, most azonban alaposan megismerhettük az itt töltött egész nap során.

 Megtudtuk,hogy az ócsai Tájvédelmi Körzet 1975-ben létesült, mely gazdag botanikai, állattani, értékeket rejt, és nem utolsósorban a mai napig szépen ápolt tájházakat, melyeket egy igen lelkes nõi páros mutatott be nekünk. Számos olyan használati eszközzel találkoztunk melyeket jól ismerünk, különösen gyerekkorunkból Ezek a  használati tárgyak mára már muzeális értékûk lettek. A népi építkezés sajátos emlékeit õrzik  a homokterület és a turjánvidék találkozásánál az Öreg-hegy szõlõiben elhelyezkedõ nyeregtetõs, ollóágas 95 pincébõl álló pincesor, ahová szintén elltogattunk.

Ami talán a kirándulás fénypontját jelentette az a lápvidék meglátogatása volt.  Az Alföld sajátos természeti viszonyai, a rétek,lápok és berkek világa jó és rossz idõkben könnyen és biztosan táplálta az ember t és jószágát. A nagy dúlások idején védelmet nyújtottak, a nád kunyhót adott, az ott fészkelõ madarak adták élelmet, mint pl tojást  vagy húst, a nád  a fedélen kívül a fûtenivalót, a gyékény az ágyat. A természet adta az ételt az embernek és állatnak egyaránt.

Számunkra ez a világ már ismeretlen, elnézve az tájházban bemutatott népviseleteket, melyeket ma ünnepekkor még egyesek viselnek, de a hétköznapok már az új stilust képviselik , ruházatban és szokásokban egyaránt..

Ócsa  ápolt szép település melynek kiemelkedõ épülete Az egykori premontrei kolostor, ma református templom.
13. századi román stilusú  három hajós, kereszthajós bazilika amely a premontrei rend számára épült, a román kor legértékesebb fennmaradt magyarországi alkotása.

Az Árpád-korban Ócsa térsége királyi birtok volt, ezért feltételezhetõ, hogy az ócsai premontrei apátságot az egyik Árpád házi király alapíthatta. Erre utalhat a templom belsején látható freskók egy része is.

Egy 1234-ben készült, az egyházak ellenõrzését tartalmazó jegyzõkönyv említi elõször. A 12-13. század fordulóján a helyén egy kis falu állt, amelynek lakóit odébb költöztették, amikor megindult az építkezés.

A 16. század közepén részben a török veszély, részben a reformáció elõretörése miatt hagyhatták el a kolostort a szerzetesek. A templomot, mely a török idõkben egy ideig mecsetként is funkcionált, 1560 óta használják a reformátusok. Az épület állaga közben egyre a  még tovább romlott a helyzet. A katolikusok  megpróbálták visszaszerezni a templomot, sikertelenül. A reformátusok Mária Terézia  királynõtõl végtére engedélyt kaptak a templom rendbe hozására, ennek során új karzat és szószék is került a templomba.

1872-ben villámcsapás 1884-ben tûzvész pusztította a templomot. 1897-ben megkezdõdött a mûemléki helyreállítás. 1922-1924 között átalakításokra került sor (egy emelettel megmagasították például a tornyokat). 1986-1992 között került sor a templom régészeti kutatására, amit követett az épület teljes fölújítása. Ennek során részben visszaállították a 17. századi kerítõfalat is.

Miután meghallgattuk a templom történetét ismertetõ igen részletes elõadást és körbejártuk ódón, gyönyörûséges belsõ terét, láttuk román,és  gótikus sitlusu oszlopait, ablakait, a a közelben lévõ Bajor étterembe siettünk, ahol   svéd asztalos ebéd várt bennünke.
.A kulináris élvezeteken túl  ki is pihenhettük magukat, majd délután lévén lassan hazafelé indultunk, ujabb ismeretekkel gazdagodva.

Major Edit

Megosztás