A Bibliáról mindenkinek

2019-03-21 | Kultúra
A Bibliáról mindenkinek címmel  egy olyan elõadótól  hallhattunk érdekes elõadást, akit vonz a Távol kelet, aki számtalan utazása során  szerezte meg  ismeretanyagát és a Városi Könyvtárban  éveken át elõadásai során  tájékoztatott  bennünket ismereteirõl és élményeirõl. Most a Bibliáról a Könyvek könyvérõl hallhattunk érdekes elõadást.

A bibliáról mindenkinek címmel tartott elõadás a Városi Könyvtárban dr. Kapitánffy Krisztina, akinek neve nem ismeretlen azok elõtt, akik már évek óta fáradhatatlanul elmennek elõadásaira. Õ az évek során sok érdekes számunkra ismeretlen és távoli országba kalauzolt már el bennünket, többek között  Iránba, Irakba, Thaiföldre, Indiába, Kínába és még sorolhatnám, mely elõadások során bepillantást nyerhettünk ezen országok kultúrájába, építészetébe, vallásába. Ezen az estén több mint másfélórán keresztül a Bibliáról a Könyvek könyvérõl tartott elõadást. Mint elmondta a Biblia az egyetemes kultúra gyöngyszeme hívõknek és nem hívõknek egyaránt. Hasznos a nyugati kultúra megismeréséhez. Eredetileg héber vagy zsidó nyelven íródott, majd  600 nyelvre fordították le, többek között Magyarországon 1590-ben nyomtatta ki magyar nyelven Károli Gáspár.

Hogy mi is a Biblia arról az Ó és Újszövetség tanulmányozásával tudunk ismereteket szerezni, mely hosszas idõt venne igénybe, hiszen több ezer oldalról van szó. A Biblia tehát azoknak a könyveknek a gyûjteménye, amelyeket a zsidóság  és a kereszténység Istentõl sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el, tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A teljes Bibliát szent jellegébõl adódóan keresztény Szentírásnak is nevezik. A Biblia két fõ részbõl áll  az Ószövetségbõl és Újszövetségbõl(más néven: Ótestamentumból és Újtestamentumból). Az Ó- és Újszövetség megjelölés Isten és a keresztény egyházzal kötött szövetségére utal a latin „testamentum” (azaz „végrendelet”) szó pedig azt fejezi ki, hogy ezek az írások szent hagyatékok, amiket a keresztények hite szerint Isten Izraelre és az õskeresztényegyházra hagyott. A Biblia megírása több mint ezer éven át tartott. Írói gyakran nem a saját koruk eseményeit, hanem akár több száz évvel korábbi történéseket jegyeztek le a hagyományok alapján.
 
Az elõadás témája tehát mindenkit érdekelhetett azokat is akik hívõk és azokat is akik tagadják a világ Isteni teremtését. Dr. Kapitánffy Krisztina vetítéssel egybekötött elõadását tarkították a földrajzi felvételek azokról a területekrõl ,amely még az un bibliai idõkre nyúlnak vissza a mai Irak, Irán, Palesztina, Jeruzsálem területére.

Rendkívül összetett, aprólékosan összeállított  elõadást  hallhattunk  tegnap este dr. Kapitánffy Krisztinától, mely remélhetõleg sokunkat a további ismeretek megszerzésére inspirál.

Major Edit

 

 

Megosztás