Hazánk tündöklõ koronája, dicsõ Budánk!

2019-02-02 | Kultúra
Seremetyeff-Papp János restaurátormûvész tart vetített képes elõadást „A Budavári Királyi Palota és a Várnegyed – képek, életképek” címmel a budaörsi Jókai Mûvelõdési Házban, a Magyar Történelmi Szalon szervezésében. Idõpont: 2019. február 27. szerda 18 óra.

Néhány évvel ezelõtt megismerhettük a Budavári Királyi Palota fénykorát Seremetyeff-Papp János elõadásából. Korabeli fotókról megcsodálhattuk belsõ berendezésének egykori pompáját és impozáns külsõ architektúráját. Ennek az elõadásnak folytatásaként most alkalmunk nyílik korábbi elõadónk segítségével betekintést nyerni a palotában zajlott fontosabb eseményekrõl, képeket láthatunk többek között IV. Károly király koronázásáról, körmenetekrõl, Horthy Miklós kormányzóról, valamint a palotaõrségrõl és a koronaõrökrõl. De nem csak a Palota volt megkapóan szép, hanem annak közvetlen környezete …

Juhász Gyula: Himnusz Budavárához – részletek
 

„Téged dicsér, harsogva, bátran

Magyar dal szárnyán ez a kar,

Hazánk tündöklõ koronája,

Dicsõ Budánk, te szép s magyar!

 

A nagy Dunánál õrt te állasz

S egész világnak hirdeted,

Mit alkotott itt annyi század

S nem ront el semmi fergeteg!

 

Te láttad Mátyás palotáját,

Kiálltál annyi ostromot,

Te vagy nekünk örökre bástyánk

És szentek benned a romok!

 

Áldott hegyeknek koszorúja

Virul a tündér táj felett

És vár derûben és borúban

Egy boldogabb évezredet! „

„Föl hát vígan, munkára, dalra

És diadalra, ég velünk!

Budának ormain ragyogva

Hadd keljen szebb hajnal nekünk.

 

Hirdesse templomok harangja,

Gyárak s hajók kürtõje mind,

Hogy a magyar egy akarattal

Föltámadott és küzd megint!

 

Törhet reánk idõk viharja,

Túlzengi azt a munka s dal,

Mely a világnak bátran vallja:

Hogy áll Buda még s él magyar! „

Megosztás