A kohézió közös európai érték?

2019-03-05 | Magazin
Az Európai Unió Tanácsának soros román elnöksége által választott mottóra hivatkozva hívja demonstrálni híveit március 10-ére, a székely szabadság napjára Marosvásárhelyre a Székely Nemzeti Tanács. Románia tegye hitelessé uniós elnökségi programját, mely szerint: „Egy szilárd és erõs unió az európai társadalmakban együtt élõ csoportok kultúráinak, gondolkodásának és hagyományainak megismerésén, a kultúrák közötti kölcsönhatás elõmozdításán, valamint a párbeszéd javításán alapszik.”

Az SZNT szerint azonban „képmutatás ezt leírni abban az országban, amely egy 750 ezres népesség szülõföldjének létezését tagadja, jelképeit üldözi, és a párbeszédet a letagadott, a nem létezõnek nyilvánított régió lakóival elutasítja

 „Míg a régió román többségû megyéi fejlõdtek, addig Székelyföld gazdaságilag lemaradt, és folytatódik immár uniós eszközökkel szülõföldünk elszegényítése.” Az SZNT  arra szólít, hogy „március 10-én, a székely szabadság napján mondjuk el minél nagyobb számban: hiteltelen Románia soros uniós elnökségének jelmondata!”

„Legyünk erõsek, bátrak és következetesek, és üzenjük meg az egész világnak: alkotmányos eszközökkel, erõszakmentesen, de rendíthetetlen kitartással igényeljük a székelyek szabadságát: Székelyföld államon belüli önrendelkezését” – olvasható a felhívásban. Az SZNT arra kéri a magyar pártokat, civil szervezeteket, történelmi egyházakat, hogy ösztönözzék részvételre a magyarságot.

 A nagyvilágban élõ magyarok szervezeteit arra kérte, hogy március 10-én vonuljanak székely zászlókkal Románia külképviseletei elé, és fejezzék ki szolidaritásukat a székely autonómiamozgalommal.

(Forrás: 120546/tuntetni-hiv-az-sznt-szekely-szabadsag-napja)

Megosztás