HÚSVÉT - szertartások a nagyhéten és az ünnepen

2019-04-12 | Magazin
Nagyhétnek nevezzük a húsvét vasárnapot megelõzõ hetet. Különösen csütörtökön, pénteken és szombaton vannak kiemelt imaalkalmak a keresztény egyházaknál és gyülekezetnél Budaörsön is.
Római Katolikus

– Nagycsütörtökön az Oltáriszentség szerzésére valamint a papi rend szentségének alapítására emlékezünk. Az esti szentmisén két szín alatt áldoztatjuk a híveket. A prédikációt követõen a lábmosás szertartása következik, míg a szentmise befejeztével oltárfosztás lesz. Ezután Jeremiás siralmait hallgathatjuk, majd az esti szertartások után 10 óráig lesz csendes virrasztás.

Nagypénteken reggel 9 órakor a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk, míg délután 3 órakor a Kálvária dombon a keresztutat járjuk. Az este 7 órakor kezdõdõ szertartáson emlékezünk az Úr Jézus kereszthalálára a Passióval (Werner Kórus énekli) és a kereszthódolattal. Ezt követi a szentáldozás. Nagypénteken szigorú böjt van! A szertartások után este 10 óráig látogathatjuk a Szentsírt.

Nagyszombaton a Vigíliai-szertartások este 7 órakor kezdõdnek, melyben a tûzszentelés, a húsvéti örömének, az igeliturgiában az olvasmányok, majd a keresztvíz-szentelés után folytatódik az Allelujás-szentmise, amit az ünnepi szentségi körmenet zár. A szombati szertartásokra és körmenetre hozzunk magunkkal gyertyát. 

Nagypénteken és nagyszombaton reggel 9 órától gyónási lehetõség a templomban. A nagyszombati ünnepi szertartás után ételszentelés lesz, ugyanígy a vasárnapi reggeli szentmisék után is.

Húsvétvasárnap a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék, fél 11-kor az ünnepi szentmise templomi énekkarunk, a Werner Kórus közremûködésével. 

Húsvéthétfõn hajnali fél 5-kor indul az „Öröm útja” a Kálvária-domb keresztjétõl a Kõhegyi Kápolnához, ahol 6 órakor lesz szentmise. Ezen a napon a templomban fél 8-kor, fél 11-kor és 19 órakor lesznek a szentmisék.
 
Görögkatolikus (Csulits Kápolna az Ótemetõben, Nefelejcs u.7.)

17. Nagyszerda 18:00 Elõszenteltek Liturgiája
18. Nagycsütörtök 08:00 Vecsernye Szent Bazil Liturgiával
                              18:00 a 12 evangeliumi szakasz olvasása
19. Nagypéntek 08: Királyi imaórák (Zsoltárok imádkozása)
                             18:00 Sirbatételi vecsernye
20. Nagyszombat 08:00 Vecsernye Szent Bazil Liturgiával
                            19:40 Éjféli zsolozsma (a Sírlepel bevitele)
                            20:00 Föltámadási szertartás
21. HÚSVÉT VASÁRNAP
10:00 Szent Liturgia – Pászkaszentelés
14:00 Vecsernye
22. Húsvét hétfõ 09:15 Utrenye
                         10:00 Szent Liturgia


Evangélikus (Szabadság u. 57)

április 19., péntek  18:00 Nagypéntek esti passióolvasás
                              18:45 Nagypéntek esti koncert
április 21., vasárnap  5:00 Húsvét hajnali istentisztelet
                                  6:15 szeretetvendégség
                               10:00 Istentisztelet Budaörsön
                               10:00 vasárnapi iskola
április 22., 10:00 Istentisztelet Budaörsön

Református (Clementis u.5.)

Ünnepi gyülekezeti alkalmak:
április 17-18.                18 óra Bûnbánati istentiszteletek
április 19.Nagypéntek  10 óra  Istentisztelet
                                     18 óra  Istentisztelet, passió
április 21.Húsvét vasárnap10 óra  Istentisztelet úrvacsorai közösséggel
április 22.Húsvét hétfõ       10 óra Istentisztelet úrvacsorai közösséggel


Kõszikla Baptista Gyülekezet (Liget u. 3/2.)
 
Szerda: 18:30 Terrapark – Széder est, Alpha 5.rész "páskavacsora" keretében (nem csak rendszeres Alphára járóknak)

NagyPéntek: 17:00 – Kálvária dombi imaséta a stációknál, +fent áhítat a 3keresztnél (nem csak ifiseknek) 

Húsvét vasárnap: 10:00 – komolyzenei istentisztelet a Budapesti Fesztiválzenekar néhány zenészével

Szép ünnepeket Minden Kedves Olvasónknak!


 

Megosztás