Széchenyi István emlékére

2019-04-10 | Magazin
Gr. Széchenyi István halálának 159. évfordulója alkalmából április 8-án megemlékezést tartottak hazánk több településén. A központi ünnepségre, az Országos Széchenyi Kör szervezésében, hagyományosan a MTA elõtti szobornál került sor. Egy nappal késõbb a budaörsiek is emlékeztek.

A fõvárosi rendezvénynek budaörsi résztvevõi is voltak. A Szt. Benedek Iskola két diákja, Varga Renáta és Toldi Emma Széchenyi utat mutató írásaiból, gondolataiból olvasott fel részleteket. Ihász Gizella , a budaörsi kör tagja, Pósa Lajos A haza címû versét adta elõ.

A budaörsi szerény megemlékezést néhány tag a kamaraerdei Idõsek Otthonának parkjában álló Széchenyi szobornál tartotta. A tiszteletet parancsoló alkotásról érdemes megemlíteni,hogy Kugler Pál Ferenc szobrász készítette 1875-ben.

Dr. Kováts Tiborné, a helyi kör szervezõje elmondta, hogy amíg tudunk, emlékezünk a legnagyobb magyarra. A jelenlévõk elhelyezték az emlékezés koszorúját a talapzatra. Idézetek felolvasásával és egy imával zárult a fõhajtás.

Széchenyi István gondolatai

Imája: Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imádságomat. Töltsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt és honfitársaim iránt! (.)Sugalld nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a tõkével, melyet reám bíztál, elszámolni tudjak. Gondolkodni és dolgozni akarok, éjjel-nappal, életem fogytáig. Gyarapítsd, ami jó – tipord el születésekor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne. Ezen imádságom ne csak mondassék, hanem szüntelen cselekvés által küldessék az égbe. Amen.

Lenyesik szárnyamat, lábamon járok; levágják lábaimat, kezemen fogok járni; kiszakítják kezeimet, hason fogok csúszni,csak használhassak nemzetemnek.

Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának s ezáltal az egész emberiségnek

A magyarnak, hogy valami legyen Európában, egyedül magyarnak kell lennie, ez dicsõ s nemes öröksége.

Én nem a tagadás, hanem a teremtés embere vagyok. (.) Merjetek nagyok lenni!

Széchenyi megidézett gondolatai után elmondhatjuk, hogy minden, amit alkotott, épített, elmondott, ma is érvényes, hirdeti nagyságát. Álljon példaként hazánk valamennyi polgára elõtt cselekvõ élete, rendíthetetlen hite és végtelen hazaszeretete.

s.k.

Megosztás