Szent István, az államalapító

2020-08-18 | Kultúra
A magyar egyház és az állam megszervezése I. (Szent) István nevéhez fűződik, aki, miután leverte az ellenálló törzsi vezetőket, lerakta a magyar államiság alapjait. Az idejétmúlt társadalmi rend átalakításával, a kereszténység felvételével, a latin nyelvű európai kultúra lassú térnyerésével Magyarország Európa szerves részévé vált.

A magyar história első, igazán történelemformáló személyiségének I. (Szent) István királyt tekinthetjük. Nevéhez fűződik államiságunk alapjainak lerakása, az egyházi és világi intézményrendszer kiépítése és a magyarság keresztény hitre térítése. István sokat köszönhetett apjának, Gézának, aki gyakorlatilag előkészítette fiának a hatalomhoz vezető utat.

Szent István korából maradt ránk az államelméleti munkák műfajába sorolható Intelmek. Itt az uralkodás tapasztalatait hagyományozza fiára, Imre hercegre. Az írásbeliség és a latin nyelvű irodalom mellett, a kereszténységhez csatlakozásnak köszönhetően, megindultak a templomépítések is.

István Imrére akarta hagyni a trónt. Nevelését az itáliai származású Gellért, csanádi püspökre bízta. A herceg azonban egy vadász-balesetben életét vesztette.

István király 1038. augusztus 15-én halt meg, s a székesfehérvári bazilikában temették el Imre herceggel együtt.

Szent István király uralkodása idején a félnomád társadalomból Magyarország a keresztény Európa részévé vált, s ha a király tevékenységét értékelni kellene, ezt tekinthetjük legmaradandóbb tettének.

Forrás:Arcanum

Megosztás