Újra megnyílik a csíksomlyói nyereg a hívők előtt

2021-05-17 | Budaörs
A több száz éves hagyományra visszatekintő pünkösdszombati csíksomlyói búcsú újra megtartható a nyeregben május 22-én, bár csökkentett létszámmal, betartva a pandémiás korlátozásokat.

Már a XV. században virágzott a Boldogságos Szűz Mária tisztelete a székely nép körében. A környék népe Mária-ünnepeken Somlyón gyűlt össze. IV. Jenő pápa 1444. évi körlevelében arra buzdítja a népet, hogy legyenek segítségére a ferenceseknek a templomépítésben. Viszonzásul – a kor szokása szerint – búcsút is engedélyezett a jótevőknek. A templom építését azzal indokolja a pápa, hogy „a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik odagyülni, Máriát tisztelni”. Azóta is megszakítás nélkül tart a zarándoklat Csíksomlyóra, Szűz Mária tiszteletére.

1567-ben újabb fordulat következett be a búcsújárásban. A hitújítás korában János Zsigmond erdélyi fejedelem haddal akarta a színtiszta katolikus Csík, Gyergyó és Kászon népét az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe István gyergyóalfalvi plébános vezetésével fegyvert fogott hitének védelmére.

A gyülekező Csíksomlyón volt pünkösd szombatján. Isten kegyelmébe ajánlották magukat és Szűz Mária segítségéért esedeztek, majd elindultak a Hargitára, szembeszállni a hitújítók hadával. Ezalatt az idősek, az asszonyok és a gyermekek Somlyón maradtak és győzelemért imádkoztak. A csata diadallal végződött. A győztesek nyírfaágakkal ékesítették fel lobogóikat és úgy vonultak le a Hargitáról. A templomban maradt nép elébük ment, és együtt jöttek vissza hálát adni a győzelemért és megköszönni a Szent Szűz segítségét.

Ennek a történelmi eseménynek emlékére fogadalmat tettek, hogy ezután minden évben, pünkösd szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra. Ezt az ősi hagyományt őrzi és folytatja a mai napig Mária népe. Ugyancsak az eredeti hagyomány szerint, nyírfaággal kezében vagy a járművét feldíszítve tér haza otthonába.

Az idei búcsús szentmisén – hatósági egyeztetés után – a csíkszeredai lakosokon kívül mintegy 22 ezer zarándok ünnepelhet együtt a csíksomlyói nyeregben. Autóbuszos zarándokcsoportok nem érkezhetnek idén, a híveket kérik, a kegytemplomba se menjenek be. Kötelező a maszkviselés és az 1,5 méteres távolság betartása – és ellenőrzőpontok segítségével is próbálják kiszűrni a koronavírus-fertőzés tüneteit mutató zarándokokat! Külföldi turisták részvétele lehetséges, de nem javasolt!

Arra kérik a máskor több százezer résztvevőt, hogy a televízióban vagy az interneten kövessék a május 22-én, szombaton 12.30 órakor kezdődő szentmisét.
Szk
(Több forrásból)

Megosztás