Városunk díszpolgára: dr.Habsburg Ottó

2020-08-21 | Budaörs
Politikus, közíró, a Páneurópai Uniónak 1936-tól tagja, 1957-től alelnöke, 1973-tól elnöke volt. Tagja volt az Európa Parlamentnek. A Páneurópai Piknik egyik kezdeményezője. Az utolsó Habsburg-trónörökös.

Az utolsó magyar király és osztrák császár, IV. Károly és Zita királyné első gyermeke. 1912-ben született az alsó-ausztriai Reichenau an der Rax közelében levő Wartholz villában.

Apját az Osztrák Köztársaság kikiáltása után családjával Svájcba, majd az 1921. október 23-24-én lezajlott budaörsi csata után az antant közreműködésével Madeira szigetére száműzték. Ottónak a száműzetésében az udvari papja, dr. Zsámboky Pál lett a nevelője.  Apja 1922-ben bekövetkezett váratlan halála után ő lett az utód.

Az özvegy királyné gyermekeivel Madeirán.

A löweni egyetemen állam-, és társadalomtudományokat tanult, majd 1935-ben doktorált. Az 1930-as években – a terjedő nácizmussal szemben is – népszerűsíteni próbálta a legitimizmust hazájában, amelyet az akkori osztrák vezetés is támogatott.

1940-ben az Egyesült Államokba emigrált, majd a háború után visszatért Ausztriába, ám a Habsburg-ellenes törvények ismételt bevezetésekor az ország elhagyására kényszerült. 1961-ben személyes trónigényéről lemondott. 1978-tól német állampolgárságot kapott.  Sokat tett az Európai Unió bővítéséért, ennek keretében Magyarország csatlakozásáért. Politikai tevékenységére jellemző, hogy a Kárpát-medencében szinte minden országban beszédét az illető ország nyelvén mondta el. Németül, magyarul, franciául, angolul, spanyolul, portugálul, és olaszul tudott. A rendszerváltást követően az FKGP felvetette köztársasági elnökké választásának lehetőségét, ő azonban a jelöltséget rendkívül udvariasan elutasította.

Ottó főherceg 1951-ben a franciaországi Nancyban vette feleségül Regina szász-meiningeni hercegnőt, akitől hét gyermeke született.

Habsburg Ottó családja 1965-ben.

Legkisebb fia, György a Magyar Vöröskereszt elnöke volt (2004–2012). Feleségével, Eilika oldenburgi hercegnővel és három gyermekükkel a Budapest melletti Sóskúton és a bajorországi Pöckingben élnek.

Habsburg Ottó hitvalló katolikus keresztényként, európai műveltségű politikusként, magyar szívvel érző nagyszerű emberként és jó családapaként élt.  2011-ben, 98 éves korában Pöckingben érte a halál.

Habsburg Ottó idős és fiatalkori portréja.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1994-ben választotta a Város Díszpolgárává 80. születésnapja alkalmából.

s.k.

Megosztás