Városunk díszpolgára: Szentgyörgyvölgyi Zoltán

2020-09-07 | Budaörs
Szentgyörgyvölgyi Zoltán egyházi vezetőként sokat fáradozott azon, hogy a városunkban élő különböző vallási felekezetű emberek az ökumené szellemében, teljes egyetértésben éljenek.

1924-ben született Enyingen. 1949-ben szentelték római katolikus pappá. Választott hivatása és a kor, amelyben élt, küzdelmes életutat jelölt ki számára. 1981-től 2000. június 29-én bekövetkezett haláláig Budaörs plébánosaként, címzetes prépostként szolgálta egyháza ügyét.

Szigorú és fegyelmezett magatartása kivételes humorral, az emberek gondjai iránti fogékonysággal, kitűnő emberismerettel és humanizmussal párosult.

1990-től, a rendszerváltozást követően a város vezetőivel eredményes kapcsolatot alakított ki. Nevéhez fűződik a Szent Vincze Óvoda és a Mindszenty Általános Iskola újjáalapítása.

Az iskola építése Zoltán atya áldozatos felajánlásával kezdődhetett meg. Átadta a plébánia épületét a nemes célra, és ő a kisebb épületbe költözött- a mai plébániába.A Szent Vince Római Katolikus Óvoda 1993-tól működik a Szabadság út 18. szám alatt, melyet Szentgyörgyvölgyi Zoltán plébános alapított a katolikus szülők igényeinek megfelelően.

„Teremtsétek meg és tartsátok fenn Budaörs népének békéjét, különös tekintettel a különböző világnézetet vallók és a különböző nemzetiségűek között. Segítsétek a jövő nemzedékének erkölcsös nevelését, és oktatását végzőket, részesítsétek anyagi és erkölcsi elismerésben a kiemelkedő személyeket és intézményeket. Ismerjétek el és tüntessétek ki azokat, akik kiemelkedő példái a hazaszeretetnek és a választott eszméhez való ragaszkodásnak.” – hagyta gondolatait az utókornak.

Budapest XI. Kamaraerdei út 16. szám alatti Idősek Otthona parkjának árnyas fái lombjainak hűs árnyékában, szerényen húzódik meg egy szobor, Szentgyörgyvölgyi Zoltán szobra. Emlékét a Szentgyörgyvölgyi Zoltán Alapítvány szerette volna megörökíteni, tiszteletben tartva szerény, odaadó személyiségét.
A szobor alkotója Pertl Evetke szobrász volt. A Szentgyörgyvölgyi Zoltán halálának tizedik évfordulóján állított szobor megáldására 2010. október 10-én, az általa megálmodott Kápolnában, az érte felajánlott szentmise után került sor.

 

Az Önkormányzat 2000-ben Szentgyörgyvölgyi Zoltán posztumusz díszpolgári kitüntetésével a Budaörsön közel 20 éven át végzett egyházvezetői tevékenységét kívánta elismerni.

Végakaratának megfelelően a Komárom-Esztergom megyei Bajóton temették el, édesapja mellé.

s.k.

Köszönöm a segítséget Béresné Dajka Katalinnak és Siklós Endrének a fotókért.

 

 

Megosztás