Február 5-én indult a hetedik szerelvény

2024-02-05 | Budaörs
A szovjet Vörös Hadsereg katonáinak rossz híre messze megelőzte érkezésüket. Az anyák féltették lányaikat az erőszaktól, a fiatalasszonyokat is rettegéssel töltötte el a frontot átéltek jajkiáltása. Kevés családban maradt otthon a családfő, a férfiember, aki valamelyest védelmet nyújtott volna a nőknek.
 A front elől három menekülő vonat indult Budaörsről. Az egyik, feltételezhetően az utolsó, 1944. december 8-án. Több család lovas kocsival menekült nyugatra.  „1944. november 29-én öt lovas kocsival indultunk a visszatérés reményében, többek között a Frank, a Schmidt, a Tierhold család tagjai”. (adatközlő:Schmidt Mátyás.)

Senkinek sem volt könnyű a döntést meghozni: választani a biztos rosszat, vagy a bizonytalan ismeretlent egy idegen országban? Hogy mennyi feszültség dúlt az emberekben, azt jól bizonyítja az az eset, amikor Budaörsről már elindult a menekülők szerelvénye, de Biatorbágyon egy ideig vesztegelt. Akkor egy lány ledobta a batyuját – Én nem megyek sehova!- felkiáltással leugrott a vonatról. Őt követte az anyja is és inkább visszamentek Budaörsre. (adatközlő: Herzog Erzsébet) Az már csak a sors kegyetlen arculcsapása, hogy később ők sem kerülték el a kitelepítést.

Reiter Károly pékmester azt mondta a családjának:- „Ha az oroszok ideérnek, akkor is eljutnak, és mi ott idegenek leszünk.(Németországban) ” Hazájához való ragaszkodásáért nagy árat fizetett – az életét. Hadifogságba került, és miután betegségben, nélkülözésben elhunyt, tömegsírba temették. (adatközlő: ifj.Reiter Károly, a fia)

A front elöl elmenekültek abban a reményben szálltak a vonatra, hogy a háború után visszajönnek. Keserves hányattatás, nélkülözés, kiszolgáltatottság várt rájuk. Azt, aki mégis mindenáron vissza tudott jönni, kémgyanús egyénnek minősítették és arra kötelezték, hogy naponta (később hetente) jelentkezzen a rendőrségen.

 Különösen nehéz szívvel indultak azok a kitelepítettek, akiknek a hozzátartozóik még nem tértek vissza a hadifogságból, vagy az internálásból.

Reiter Károly: – Indulnunk kellett, és apámról nem tudtunk semmit.

Posch Helene: – A férjem karácsony előtt otthon volt. Aztán soha többet nem hallottam hírt felőle.

Koroknay Ágnes: – Még az indulás előtt a Vöröskereszttől megkaptuk az értesítést, hogy apánk március 31-én Sopron közelében életét vesztette.

Kruck János:Mire hazaértem a hadifogságból, sem a szüleimet, sem a menyasszonyomat nem találtam már otthon.

Egy vagonba, a szemtanúk emlékezete szerint, átlagosan harminc személy került. Szinte valamennyi szerelvény hosszabb-rövidebb ideig várakozott az állomáson. Az első egy éjszakát, a harmadik például három napot. Az oka az volt a visszaemlékezők tudomása szerint, hogy nem jutott elegendő mozdony. A várakozást arra használták fel a férfiak, hogy még hazamentek néhány szükséges holmiért.

Már éppen indulóban volt a 3. szerelvény, amikor sietve jöttek a Fra-Ma (Francia-Magyar Pamutipar) gyárból és mentességet igazoló iratot hoztak Herzog József és családja számára. A megbecsült szövőmester szaktudására a továbbiakban is igényt tartott a gyár. Itthon maradhattak.

Lips Mátyásné Michelberger Mária: – Nagyon szomorú volt a búcsúzás, amikor már el kellett engedni egymás kezét.

Josef de Ponte, kitelepített budakeszi művész rajza

 Útközben

A kitelepítés a leghidegebb hónapokban, január-februárban zajlott. Ezért, akik megtehették, egy kis vaskályhát állítottak a vagonba. Fát még útközben is tudtak gyűjtögetni. Szemtanúk emlékezete szerint egyszer az egyik tűzhely felborult, amikor a vonat nagyot rándult. De sikerült rövid időn belül eloltani a tüzet. A napokig tartó út alatt a mamák a gőzmozdony forró vizében mosták ki a kicsik pelenkáit.

Rövid két hét alatt hét kitelepítő szerelvény indult a budaörsi vasútállomásról. Szinte kiürült a község.

     1. szerelvény Indulás:1946.január 19.  Érkezés:Hockenheim, Mannheim

      2. szerelvény Indulás:1946.január 22. Érkezés:Neckarzimmern – Mosbach

  1.  szerelvény Indulás:1946.január 26. Érkezés:Aalen-Heilbronn
  1. szerelvény Indulás:1946.január 27. Érkezés:Bad Mergentheim
  1. szerelvény Indulás:1946.február 1. Érkezés:Tauberbischofsheim
  1. szerelvény Indulás:1946.február 3. Érkezés.Öhringen-Künzelsau
  1. szerelvény indulás:1946.február 5. Érkezés: Karlsruhe
  1. augusztus 23-án elindult a 8. szerelvény is, az már Budafokról. Nyolcvan család, 357 személy Németország keleti zónájába, az egykori NDK-ba került.

Nyíri Tamás

Az  első szerelvényen a híveivel önként ment Nyíri Tamás,budaörsi káplán, a negyedikkel Ritter Lőrinc , budaörsi pap, az ötödikkel Kálózdi Nándor, budapesti kórházlelkész utazott, lelki támaszt nyújtva a rászorulóknak.

Forrás: Jogfosztások Budaörsön

Marchut Réka: Töréspontok

Budaörsi családok lll.

s.k.

Megosztás